นายกฯแจงย้ายอธิบดีกรมประมง เหตุแก้ประมงผิดกฎหมายล่าช้า

การเมือง
21 เม.ย. 59
13:47
196
Logo Thai PBS
 นายกฯแจงย้ายอธิบดีกรมประมง เหตุแก้ประมงผิดกฎหมายล่าช้า
นายกรัฐมนตรียอมรับว่าการออกคำสั่งปรับย้ายนายวิมล จันทรโรทัย จากอธิบดีกรมประมง ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายล่าช้า

วันนี้ (21 เม.ย.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันว่า การโยกย้ายตามคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 17 / 2559 ไม่ได้เกิดจากนายวิมล จันทรโรทัย เป็นคนไม่ดีหรือมีการทุจริตแต่เพราะเกิดความความล่าช้า ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และต้องการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนไม่สามารถทำงานได้ ก็จะปรับเปลี่ยนอีก

เมื่อวานนี้ (20 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 17 / 2559 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ขาดจากตําแหน่งหน้าที่ และอัตราเงินเดือนเดิมเพื่อย้ายหรือโอนไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมให้นายอดิศรี พร้อมเทพ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมง และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง