ฝ่ายคัดค้าน-สนับสนุน ให้ข้อมูลเหมืองทองคำพิจิตร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฝ่ายคัดค้าน-สนับสนุน ให้ข้อมูลเหมืองทองคำพิจิตร

สิ่งแวดล้อม
23 เม.ย. 59
20:43
406
Logo Thai PBS
ฝ่ายคัดค้าน-สนับสนุน ให้ข้อมูลเหมืองทองคำพิจิตร
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค รอบเหมืองทองคำในเขตรอยต่อ 3 จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก ขณะที่การให้ข้อมูลผลกระทบกิจการเหมืองทองคำต่อคณะรัฐมนตรีจาก 4 กระทรวง มีทั้งข้อมูลสนับสนุนและคัดค้าน

ประชาชนจาก จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี ให้ข้อมูลผลกระทบกิจการเหมืองทองคำ แก่คณะรัฐมนตรีจาก 4 กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ,กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมควบคุมมลพิษ ผู้ได้รับผลกระทบขอให้คณะรัฐมนตรีระงับการต่อสัญญาโรงประกอบโลหะกรรมของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ที่จะหมดสัญญา กลางเดือน พ.ค.นี้

ขณะที่ตัวแทนพนักงานเหมืองทองคำและผู้สนับสนุนเหมืองแร่ทองคำ ระบุว่า กิจการเหมืองทองคำส่งผลดีกับเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้หากหยุดกิจการจะมีผู้ว่างงาน

คณะรัฐมนตรี 4 กระทรวง มีความเห็นให้เปิดศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค รอยต่อ 3 จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและแก้ปัญหาน้ำระบบประปา 49 แห่ง เพื่อปรับปรุงน้ำดื่มให้ปราศจากสารปนเปื้อน และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง