กกต.หารือแนวปฏิบัติการลงประชามติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.หารือแนวปฏิบัติการลงประชามติ

การเมือง
29 เม.ย. 59
14:35
108
Logo Thai PBS
กกต.หารือแนวปฏิบัติการลงประชามติ
กกต. ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อสรุปว่าลักษณะการกระทำ อะไรทำได้หรือทำไม่ได้ ภายใต้กฎหมายประชามติ เริ่มประชุมตั้งแต่ช่วง 10.00 น. และคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 14.00 น.

วันนี้ (29 เม.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ คือ พิจารณาร่างประกาศ กกต.ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และพิจารณาให้ความเห็นชอบ สรุปลักษณะการกระทำ อะไรที่ทำได้และไม่ได้ ภายใต้กฎหมายประชามติที่มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ยืนยันว่า แนวทางที่ กกต.จะประกาศจะยึดความเป็นธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ อาทิ การให้สัมภาษณ์ การโพส์ตข้อความในเฟซบุ๊ก การส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ด้วยถือว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ไม่ขัดกฎหมาย แต่ต้องไม่หยาบคาย ก้าวร้าว และรุนแรง ตามข้อห้ามของกฎหมายประชามติ

ส่วนการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว หรือจะติดป้ายหน้าบ้านสามารถทำได้ โดยต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม หากติดป้ายใหญ่บนอาคาร อาจไม่เหมาะ แต่ในหลักปฏิบัตินั้น กกต.จะพิจารณาวินิจฉัยการกระทำจากเจตนา ที่ต้องสุจริตใจและข้อเท็จจริง

ขณะที่การจัดอภิปรายเชิงวิชาการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนั้น นายสมชัย เคยระบุไว้ว่า เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนสามารถจัดอภิปรายได้ แต่ การแสดงความเห็นต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ไม่มีการปลุกระดมหรือข่มขู่

ทั้งนี้ กกต.จะเปิดทุกช่องทางเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้าน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางไปรณีย์ โทรศัพท์ และโทรสาร ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนไปวางแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว เช่นเดียวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนโลกออนไลน์

ก่อนหน้านี้ กกต.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ 3 ฉบับ คือ ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ, ร่างระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดออกเสียงประชามติ และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนและการจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์

ขณะเดียวกันก็มีประกาศ กกต. แล้ว 3 ฉบับ คือ ประกาศกำหนดเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัด,ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิทธิสำหรับคนพิการ ผู้ทุกพลภาพและผู้สูงอายุ และประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีที่มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนระบบอิเล็คทรอนิคส์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง