กฤษฎีกาชี้มติ มส.เสนอ "สังฆราช" ไม่ขัด พ.ร.บ.สงฆ์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กฤษฎีกาชี้มติ มส.เสนอ "สังฆราช" ไม่ขัด พ.ร.บ.สงฆ์

สังคม
11 ก.ค. 59
13:08
246
Logo Thai PBS
กฤษฎีกาชี้มติ มส.เสนอ "สังฆราช" ไม่ขัด พ.ร.บ.สงฆ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้ว่า มติที่ประชุมมหาเถรสมาคมในการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ไม่ขัด พ.ร.บ.คณะสงฆ์

วันนี้ (11 ก.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังหารือร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงผลการตีความมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ไม่ขัดกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เท่ากับว่ากระบวนการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ที่ผ่านมาดำเนินการมาถูกต้องแล้ว จากนี้จะนำคำวินิจฉัยของกฤษฎีการายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

ก่อนหน้านี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย มาตรา 7 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช ว่าหน่วยงานใดมีอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีมติว่า ต้องเริ่มที่นายกรัฐมนตรี เท่ากับมติ มส.เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ข้ามขั้นตอน และไม่ถูกต้องตามมาตรา 7 พร้อมส่งมติดังกล่าวมายังรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลก็ได้ส่งเรื่องไปให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง