ไทยออกแถลงการณ์สันติภาพ-เสถียรภาพทะเลจีนใต้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยออกแถลงการณ์สันติภาพ-เสถียรภาพทะเลจีนใต้

ต่างประเทศ
12 ก.ค. 59
14:30
285
Logo Thai PBS
ไทยออกแถลงการณ์สันติภาพ-เสถียรภาพทะเลจีนใต้
ประเทศไทยออกแถลงการณ์ ว่าด้วยสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลจีนใต้ ซึ่งศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะตัดสินข้อพิพาทกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ ในวันนี้ (12 ก.ค.2559)

ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์

สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ควรได้รับการแก้ไขด้วยความพยายามร่วมกันและโดยทุกวิถีทาง บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อาเซียน-จีนที่มีมาอย่างยาวนาน การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ดีโอซี) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล ควรได้รับการเน้นย้ำในทุกวิถีทางและความจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรลุการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (ซีโอซี) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้มีสภาวะที่แข็งแกร่งไปพร้อมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ขณะที่ไทยยืนยันการสนับสนุนต่อแถลงการณ์ที่ผ่านมาของอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ประเทศไทยเชื่อว่า เป้าหมายสูงสุดของทุกฝ่ายที่จะยังประโยชน์ให้กับประชาชนของตนเอง คือ การทำให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง