นายกฯลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลักดันการลงทุนขนาดใหญ่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลักดันการลงทุนขนาดใหญ่

ภูมิภาค
25 ก.ค. 59
09:20
285
Logo Thai PBS
นายกฯลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลักดันการลงทุนขนาดใหญ่
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมผลักดันเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้ ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ใน 3 เมืองหลัก

วันนี้ (25 ก.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เดินทางไปติดตามการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องและ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก

รัฐบาลจะผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้อัตลักษณ์ของตนเองเชื่อมต่อกับประเทศโลกมุสลิม ภายใต้แนวคิดสานพลังประชารัฐผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยพัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน พัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา เป็นเมืองของการพัฒนาพึ่งตนเองด้านพลังงานและพัฒนา อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 3 เมืองจะยึดโยงกันเป็นสามเหลี่ยม โดยแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ปี 2560-2562 และระยะที่ 2 ปี 2563-2565 ตั้งเป้าเชื่อมโยงการขนส่งจาก 3 จังหวัดไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อใช้มิติทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การจัดตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐ คณะที่ 13 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขพิเศษสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปาในการคำนวณภาษี การจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานในพื้นที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง