เครือข่ายประชาชนเสนอลงทะเบียนแสดงรายได้ทุกคน ไม่เฉพาะคนจน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เครือข่ายประชาชนเสนอลงทะเบียนแสดงรายได้ทุกคน ไม่เฉพาะคนจน

สังคม
11 ธ.ค. 59
20:52
1,652
Logo Thai PBS
เครือข่ายประชาชนเสนอลงทะเบียนแสดงรายได้ทุกคน ไม่เฉพาะคนจน
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเรียกร้องให้รัฐบาลจัดลงทะเบียนรายได้ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนจน เพื่อให้สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นและนำมาจัดสวัสดิการให้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (11 ธ.ค.2559) กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการรวมตัวกันหน้าตึกคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายลงทะเบียนคนจน เพราะเห็นว่าจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนให้คนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนทุกคน ต้องลงทะเบียนแสดงรายได้ เพื่อนำไปสู่การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และนำมาจัดระบบรัฐสวัสดิการอย่างเสมอภาคสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนจนทั้งในเรื่องหลักประกันสุขภาพ หลักประกันด้านการศึกษา หลักประกันเมื่อสูงวัย

เครือข่ายภาคประชายังขอให้ภาครัฐสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างและแก้ไขกฎหมายทุกฉบับ พร้อมกับขอมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง