นายกฯ ย้ำป้องกัน-ปราบปรามทุจริตด้วยแผนเชิงรุก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯ ย้ำป้องกัน-ปราบปรามทุจริตด้วยแผนเชิงรุก

การเมือง
19 ธ.ค. 59
12:06
257
Logo Thai PBS
นายกฯ ย้ำป้องกัน-ปราบปรามทุจริตด้วยแผนเชิงรุก
นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขณะเดียวกัน คาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีจะเร่งรัดการสรุปข้อมูลความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวในสัดส่วนร้อยละ 80 หลังพบผู้เกี่ยวข้องรวม 6,000 คน

วันนี้ (19 ธ.ค.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เปิดเผยระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 5/2559 ว่า การป้องกันและปราบปราม รวมถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ ที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ภาครัฐ อาจเป็นฝ่ายสำคัญที่จะเตรียมการรองรับ ไม่ว่าจะป้องกัน ป้องปราม หรือปราบปราม แต่มีความจำเป็นที่ต้องทำงานเชิงรุก ผ่านการบูรณาการจากหลายฝ่าย โดยมองปัญหาและแนวทางแก้ไขไปข้างหน้า ซึ่งนอกจากการปราบปรามแล้ว ต้องวางมาตรการสร้างความเข้าใจคู่ขนานกันไปด้วย

นอกจากข้อเน้นย้ำจากนายกรัฐมนตรี ต่อการประชุม คตช.แล้ว คาดการณ์ว่า ระหว่างการประชุมนี้ จะมีข้อกำชับ เพื่อเร่งรัดศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช.) สรุปรายงานข้อมูล ผู้ที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวในส่วนร้อยละ 80 ของความเสียหายทั้งหมดโดยเร็ว หลังจาก 2 เดือนก่อน พบผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นถึง 6,000 คน จาก 3 กลุ่มบุคคล คือฝ่ายบริหาร คณะกรรมการนโยบายข้าว 2,000 คน และข้าราชการ 4,000 คน รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการเอกชน ที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ในขณะเดียวกันนอกจากรับทราบแล้ว ก็จะพิจารณาโครงสร้างบุคคลใน คตช.ใหม่ หลัง คสช.มีคำสั่งยุบคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (คตร.)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง