"ครม.ส่วนหน้า" ส่งโรดแมปปี 60 แก้ปัญหาไฟใต้ พรุ่งนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ครม.ส่วนหน้า" ส่งโรดแมปปี 60 แก้ปัญหาไฟใต้ พรุ่งนี้

ภูมิภาค
22 ธ.ค. 59
19:22
362
Logo Thai PBS
"ครม.ส่วนหน้า" ส่งโรดแมปปี 60 แก้ปัญหาไฟใต้ พรุ่งนี้
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานนำประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาล ครั้งที่ 4 หารือวางแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560 เสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธาน คปต.พิจารณาพรุ่งนี้

วันนี้(22 ธ.ค.2559) พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานนำประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลครั้งที่ 4 หารือวางแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2560 พร้อมกำหนดจะเสนอพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธาน คปต. ในวันพรุ่งนี้ ก่อนจะส่งรายละเอียดทั้งหมด เพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของแผนงาน เน้นกระชับการบูรณาการงานในโครงการต่างๆ ใน 3 ด้าน คือความมั่นคง การพัฒนา และทำความเข้าใจมุ่งเน้นแผนงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างความเข้มข้นในระดับชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่

ระยะแรก คือการเตรียมการบูรณาการงานและขับเคลื่อน ส่วนระยะที่ 2 จะการเดินหน้าขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนซึ่งเริ่มจากการสื่อสารสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชน สนับสนุนการสร้างสันติสุข และทำความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชน ก่อนจะเริ่มปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและกำหนดตำบลต้นแบบ โดยจะเริ่มปฏิบัติการในปี 2560

ทั้งนี้ ทุกช่วงของการผลักดันตามแผนจะคู่ขนานไปกับการดูแลแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน สนับสนุนสินค้าเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมจนนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจะเข้าสู่ความสำเร็จใน ปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง