สนช.บรรจุวาระแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ ให้พระมหากษัตริย์ตั้งสังฆราช นัดประชุมพรุ่งนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช.บรรจุวาระแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ ให้พระมหากษัตริย์ตั้งสังฆราช นัดประชุมพรุ่งนี้

การเมือง
28 ธ.ค. 59
15:45
1,275
Logo Thai PBS
สนช.บรรจุวาระแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ ให้พระมหากษัตริย์ตั้งสังฆราช นัดประชุมพรุ่งนี้
ประธาน สนช.เรียกประชุมวันพรุ่งนี้ 10.00 น.โดยมีวาระเพิ่มเติม พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ โดย พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นผู้เสนอ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียกประชุมสมาชิก สนช.ในวันพรุ่งนี้ (29 ธ.ค.2559) โดยมีวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2535 โดยสาระสำคัญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกำหนดการนัดประชุม สนช.นั้น มีด้วยกัน 3 มาตรา แต่เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม เพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 7 โดยให้ปรับความเป็น "พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช..องค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองพระบรมราชโอการ

ทั้งนี้เป็นไปตามที่ พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิก สนช.หรือในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นผู้เสนอ พร้อมสมาชิก สนช. ที่ลงนามรับรอง รวม 84 คน และอ้างอิงหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชราชประเพณี ที่จะได้ปฏิบัติสืบทอดและธำรงรักษาไว้

ก่อนหน้านี้ หนังสือแจ้งประชุม สนช. ในวันพรุ่งนี้ ไม่ได้บรรจุร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2535 ไว้ แต่เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (28 ธ.ค.2559) ประธาน สนช. ได้ออกหนังสือเรียกประชุมเพิ่มเติม และบรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุม พร้อมกับแจ้งยกเลิกการประชุมในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 5 และ 6 มกราคม ปี 2560 ไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง