เปิด 4 พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิด 4 พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
6 ม.ค. 60
14:51
1,213
Logo Thai PBS
 เปิด 4 พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เลือกเกาะเสม็ด-เกาะพีพี - พัทยา และเพชรบูรณ์ นำร่องพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (6 ม.ค.2560) นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวว่า ปัญ หาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเกินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปัญหาด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย

ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว (กทท.)ทำแผนงานการดำเนินงานแบบบูรณาการการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการคัดเลือกพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง 4 พื้น คือ เกาะเสม็ด จ.ระยอง  เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เกาะพีพี จ.กระบี่ และ จ.เพชรบูรณ์ ควบคู่กับจัดการฝึกอบรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

นายสุวรรณ บอกว่า ขณะนี้ คพ.ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว และส่งมอบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รวมทั้งทำกิจกรรมการจัดการขยะและน้ำเสีย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนำร่อง ทั้งการอบรมให้ความรู้ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวคงสภาพแวดล้อมที่ดี ควบคู่กับ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนำร่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง