ช่วยทันทีจังหวัดละ 5 ล้าน สำนักปลัดนายกฯ เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมใต้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ช่วยทันทีจังหวัดละ 5 ล้าน สำนักปลัดนายกฯ เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมใต้

สังคม
6 ม.ค. 60
22:15
562
Logo Thai PBS
ช่วยทันทีจังหวัดละ 5 ล้าน สำนักปลัดนายกฯ เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมใต้
คาดการณ์อังคารที่ 10 ม.ค. ครม.จะพิจารณาแผนช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ด้านสำนักงานปลัดนายกฯ เปิดสายด่วน 1111 เป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย

วันนี้ (6 ม.ค.2560) นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสายด่วน 1111 เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากภาครัฐ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าจะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย การจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตคนละ 50,000 บาท เยียวยากรณีที่ทรัพย์สินเสียหายตามข้อเท็จจริง และสุดท้ายคือ กรณีเร่งด่วนโดยทางจังหวัดร้องขอมา และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือได้ทันทีจำนวน 5 ล้านบาท สำหรับการเยียวยากรณีทรัพย์สินเสียหายตามข้อเท็จจริงนั้น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงกรณีตัวอย่างเบื้องต้น คือ ค่าซ่อมบ้านทั้งหมดหรือบางส่วนตาม การช่วยเหลือค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องมือประกอบอาชีพหรือเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอื่น

ทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าหลังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เดินทางกลับจากการลงพื้นที่ภาคใต้ จะมีการหารือนอกรอบถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ และมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าระเบียบการช่วยเหลือที่ว่านี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในวันอังคารที่ 10 มกราคมนี้ เพื่อเห็นชอบอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง