เสนอ" วัดเบญจมบพิตร"ขึ้นบัญชีมรดกโลกเบื้องต้น | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เสนอ" วัดเบญจมบพิตร"ขึ้นบัญชีมรดกโลกเบื้องต้น

Logo Thai PBS
เสนอ" วัดเบญจมบพิตร"ขึ้นบัญชีมรดกโลกเบื้องต้น
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอวัด และโบราณสถาน 6 แห่งขึ้นบัญชีมรดกโลกเบื้องต้น ปลื้มใจคนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่มขึ้นกว่า 5.9 แสนคน พร้อมผลักดัน กรมศิลป์ เร่งแปลงหนังสือ-เอกสารโบราณเป็นดิจิทัล

วันนี้(20ม.ค.2560) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงานผลการดำเนินงานของกรมศิลปากร ในปีงบประมาณ 2559 มีข่าวดีว่า แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีผู้เข้าชมมากขึ้นกว่า  9,466,926 คน เทียบกับปี 2558 มีผู้เข้าชม 8,870,355 คนหรือเพิ่มขึ้น  596,571 คน 

นอกจากนี้ยังได้การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมใหม่ๆ อาทิ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสน เมืองโบราณเวียงกุมกาม ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม พัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ จ.สมุทรสาคร รวมทั้งยังเร่งจัดทำเอกสารและหารือ เรื่องเสนอวัดและโบราณสถานเพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลกเบื้องต้น (Tentative List) 6 แห่ง อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เส้นทางสายวัฒนธรรมไชยา เป็นต้น

นายวีระ กล่าวว่า  ส่วนด้านภาษาและหนังสือ ได้รับรายงานว่าขณะนี้มีทรัพยากรจดหมายเหตุที่จัดเก็บทั้งหมด 4,129,100 รายการ และทรัพยากรจดหมายเหตุที่แปลงเป็นดิจิทัลแล้ว 403,632 รายการ ส่วนหนังสือจัดเก็บไว้แล้ว 2,395,326 เล่ม และเอกสารโบราณได้จัดเก็บแล้ว 363,378 รายการ  และมีหนังสือที่จัดหาเข้าใหม่ 47,343 เล่ม และนำเอกสารสำคัญซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารโบราณเข้าในระบบดิจิทัล 10,244 รายการ

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ศึกษาเรื่องการผลิตหัวโขนสำหรับเด็ก เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า เด็กที่แสดงโขนไม่มีหัวโขนสวม จะต้องสวมหัวโขนของนักแสดงผู้ใหญ่ทำให้เด็กแสดงโขนได้ไม่คล่องตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง