ตั้งเป้า 10 ปี ลดแม่วัยรุ่นเหลือร้อยละ 50 ภายในปี 69 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตั้งเป้า 10 ปี ลดแม่วัยรุ่นเหลือร้อยละ 50 ภายในปี 69

สังคม
8 ก.พ. 60
19:48
234
Logo Thai PBS
ตั้งเป้า 10 ปี ลดแม่วัยรุ่นเหลือร้อยละ 50 ภายในปี 69
การเปิดพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศให้กับวัยรุ่น โดยส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการพูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นและรู้จักวิธีป้องกัน เป็นประเด็นสำคัญของการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ เพื่อตั้งเป้าลดจำนวนแม่วัยรุ่นให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2569

วันนี้ ( 8 ก.พ.2560) ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 เซ็กซ์เปิดในวัยรุ่น เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ 

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเรื่องนี้ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพจิตใจของวัยรุ่น ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาต้องบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดพื้นที่และการให้ความรู้เรื่องเพศ การคุมกำเนิด และสร้างความเข้าใจระหว่างวัยรุ่นและครอบครัว

“ต้องเข้าถึงใจวัยรุ่นให้ได้ เราจะให้สิ่งที่เขาพอใจและเข้าใจ ให้ครอบครัวรับรู้ ให้สังคมรับทราบ ทั้งหมดทั้งปวงคือการเข้าถึงใจ และเขาก็จะเข้ามาในใจเราเอง” ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าว

ขณะที่นายสุปรีดา อดุลย์ยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การตั้งเป้าลดจำนวนแม่วัยรุ่นลงร้อยละ 50 ให้ได้ในปี 2569 ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การแก้ปัญหาสำเร็จ ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่า จะแก้ปัญหานี้ได้ต้องส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการพูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น รวมถึงสอนเรื่องการคุมกำเนิด

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอัตราแม่วัยรุ่น อายุระหว่าง 15-19 ปี ในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 44 คน ต่อประชากร 1,000 คน โดยไทยอยู่อันดับที่ 6 ที่มีอัตราแม่วัยรุ่นสูง