เตรียมทำ "ฝนหลวง" รับมือ "ภัยแล้ง" 14 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตรียมทำ "ฝนหลวง" รับมือ "ภัยแล้ง" 14 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สิ่งแวดล้อม
28 ก.พ. 60
10:42
620
Logo Thai PBS
เตรียมทำ "ฝนหลวง" รับมือ "ภัยแล้ง" 14 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง เตรียมพร้อมทำฝนหลวงรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่การเกษตร เริ่ม 3 มี.ค.นี้

วันนี้ (28 ก.พ.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝนหลวงฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ ตรวจสอบเครื่องบินและอุปกรณ์ทำฝนหลวงทั้ง 5 ลำ ก่อนออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.นี้

นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง เตรียมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 2 หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ถึง กรุงเทพมหานคร โดยเน้นทำฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อน และอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง

 

 

ขณะที่วันนี้ ที่หอประชุม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร คณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือ จ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกับคณะทำงานท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อร่วมวางแผนในการพัฒนาแก้มลิง

 

นายยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ ประชาสัมพันธ์และรับฟังการมีส่วนร่วมโครงการ ระบุว่า โครงการพัฒนาแก้มลิงครั้งนี้ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 มาเป็นบทเรียน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดซ้ำ โดยใช้หลักการดำเนินการแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางการพัฒนาแก้มลิงที่มี ทั้งห้วย หนอง คลอง บึง ให้มีศักยภาพกักเก็บน้ำเมื่อเกิดอุทกภัยและเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ซึ่งขณะนี้ เหลือการดำเนินการในพื้นที่ จ.สุโขทัย และพิษณุโลก จากนั้นจะเสนอข้อมูลให้กรมชลประทาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง