ย้อนหลัง 100 ปี ถอด “สมณศักดิ์” พระแล้ว 16 รูป | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ย้อนหลัง 100 ปี ถอด “สมณศักดิ์” พระแล้ว 16 รูป

สังคม
7 มี.ค. 60
06:23
17,604
Logo Thai PBS
ย้อนหลัง 100 ปี ถอด “สมณศักดิ์” พระแล้ว 16 รูป
"ไทยพีบีเอสออนไลน์" ตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาย้อนหลัง 100 ปี พบพระราชาคณะถูก "ถอดสมณศักดิ์" แล้วถึง 16 รูป มีทั้งเรื่องการเมือง การปฏิบัติหน้าที่ ทำผิดพระธรรมวินัย และเรื่องส่วนตัว

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ผู้สื่อข่าว "ไทยพีบีเอสออนไลน์" ตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ในราชกิจจานุเบกษา เคยมีการเผยแพร่รายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และต่อมากระทำความผิดและถูกถอดสมณศักดิ์ทั้งสิ้น 16 รูป ซึ่งรูปแรกเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2449 และรูปล่าสุดคือ พระธัมมชโย

 

วันที่ 17 ก.พ.2449 อาจารย์สยามปริยัติ (นาก) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชนะสงคราม ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์และไม่ให้อยู่ในวัดชนะสงคราม เนื่องจากประพฤติอนาจาร ผิดด้วยพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ โดยกระทรวงธรรมการ ประกาศแก่เจ้าอาวาสทั้งหลาย อย่าให้รับพระนาก ผู้ประพฤติลามกในพระพุทธศาสนาอยู่ในอารามหนึ่งอารามใดต่อไป

 

วันที่ 14 พ.ย.2449 พระครูศีลคุณธราจารย์ (อิ่ม) วัดพลับพลาไชย ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากประพฤติไม่สมควร ด้วยการบอกหวยให้ผู้อื่น

 

วันที่ 1 ก.ย.2457 พระครูสุขวโรทัย เจ้าคณะเมืองศุโขทัย ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ และให้ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะเมือง เนื่องจากปฏิบัติกิจไม่สมควรแก่หน้าที่

 

วันที่ 3 ม.ค.2458 พระเทพโมลี วัดบรมนิวาส ถูกถอดถอนสมณศักดิ์และออกจากตำแหน่งพระราชาคณะ เนื่องจากรจนาหนังสือชื่อว่า ธรรมวิจยานุสาศ พิมพ์แจกในงานศพหม่อมราชวงษ์ดวงใจ แสดงโวหารอันไม่ชอบด้วยทำนองคลองธรรม เอื้อมเข้ามาถึงการแผ่นดิน เป็นเหตุจะชักนำให้ผู้ที่มีวิจารณญาณยังอ่อนอยู่พลอยหันเหไปตาม โดยมอบตัวพระจันถวายสมเด็จพระมหาสมณะ เพื่อทรงทรมานกว่าจะเข็ดหลาบ

 

วันที่ 1 มิ.ย.2460 พระพิศาลสมณกิจ (ริด) ถูกถอดถอนออกจากพระราชาคณะและตำแหน่ง เนื่องจากไม่รับภาระธุระพระพุทธศาสนา ซึ่งขัดพระบรมราชโองการและขัดพระมหาสมณศักดิ์

 

วันที่ 26 มี.ค.2461 พระครูเขมวิถีนายก (สด) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ถูกถอดถอนออกจากสมณะฐานันดรและตำแหน่ง เนื่องจากกระทำความผิดไม่สมควรแก่ตำแหน่งและฐานันดร มีความดุร้ายและกล่าวเท็จ เป็นต้น

 

วันที่ 9 ก.ย.2472 พระครูสัทธรรมโกวิท (เทพวงศ์) เจ้าคณะแขวงอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์ฐานล่วงปฐมปาราชิก และไม่สามารถเปลื้องตนให้บริสุทธิ์ได้ ตกอยู่ในฐานมัวหมอง

 

วันที่ 14 พ.ย.2474 พระพุทธวิโสภณ (อ่ำ) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและสมณศักดิ์ เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาฐานปลอมหนังสือ แม้ศาลยกฟ้อง แต่ก็ยังมีมลทิน เป็นที่น่ารังเกียจและบกพร่องในจรรยาอันควรแก่ศักดิ์แห่งตำแหน่ง

 

วันที่ 17 ต.ค.2477 พระญาณนายก (ปลื้ม) เจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากล่วงละเมิดการปกครองคณะสงฆ์ ฝ่าฝืนพระสังฆราชาณัติ

 

วันที่ 26 ส.ค.2483 พระครูธรรมจักรชโยดม (พูน ป. 3) เจ้าอาวาสวัดธรรมามูล และเจ้าคณะแขวงเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์ ซึ่งกรรมการสงฆ์วินิจฉัยให้สึก

 

วันที่ 2 ต.ค.2483 พระครูธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม จังหวัดพระนคร ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์และขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะ

 

วันที่ 5 มี.ค.2485 พระเมธาธรรมรส (เสาร์ ป. 6) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จังหวัดธนบุรี ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์ทุติยปาราชิก

 

วันที่ 11 พ.ย.2503 พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ถูกถอดถอนสมณศักดิ์ เนื่องจากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

วันที่ 11 พ.ย.2503 พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

วันที่ 21 พ.ค.2525 พระครูปริยัตยานุกูล (สงวน ชิตมาโร) วัดสิริจันทรนิมิต จังหวัดลพบุรี ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ เนื่องจากประพฤติบกพร่องย่อหย่อนในพระธรรมวินัย เกี่ยวกับมาตุคาม และละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

 

ล่าสุดวันที่ 4 มี.ค.2560 พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ เนื่องจากเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด แต่พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียกและได้หลบหนีคดีดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม ต่อมามีพระที่ได้รับสมณศักดิ์คืน 3 รูป ได้แก่ พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) โดยมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งให้ระงับอธิกรณ์ และถือว่าไม่มีมลทินโทษแต่ประการใดแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเถระทั้งสองรูปกลับคืนมีสมณศักดิ์ดังเดิม เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2518 และ พระเทพโมลี ซึ่งกลับมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระธรรมธีรราชมหามุนี" เมื่อปี 2459 ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระโพธิวงศาจารย์" และรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ "พระอุบาลีคุณูปมาจารย์"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง