โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 298 ตำแหน่ง มีผล 1 เม.ย.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 298 ตำแหน่ง มีผล 1 เม.ย.นี้

การเมือง
12 มี.ค. 60
08:26
9,415
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 298 ตำแหน่ง มีผล 1 เม.ย.นี้
วันที่ 11 มี.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ 298 นาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2560

สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจมีดังนี้ พล.ท.ณัฐ อินทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ผอ.ศปป.) เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อัตรา พล.อ. ซึ่ง พล.ท.ณัฐ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 รุ่นเดียวกันกับ พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 และเป็นนายทหารใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการใกล้ชิด พล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

พล.ร.ท.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อัตรา พล.ร.อ.

พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พล.ร.ต.พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน

พล.อ.ท.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อัตรา พล.อ.อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง