คชก.ชี้ชะตารายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา บ่ายนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คชก.ชี้ชะตารายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา บ่ายนี้

ภูมิภาค
23 มี.ค. 60
11:45
473
Logo Thai PBS
คชก.ชี้ชะตารายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา บ่ายนี้
คชก.เตรียมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 ซึ่งชี้ชะตาว่าโครงการจะเดินหน้าต่อหรือไม่ ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจึงออกมาเคลื่อนไหวที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (23 มี.ค.2560) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา นำโดยนางนันทวัน หาญดี ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ นำผักปลอดสารพิษ มาจัดแสดงที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมแถลงข่าวคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) จะพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการดังกล่าว เป็นครั้งที่ 4 ในช่วงบ่ายวันนี้ เนื่องจากพวกเขาเห็นว่ารายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนที่เสนอต่อ คชก.ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ขาดข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ในหลายประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ ทั้งความเสี่ยงของผัก ผลผลิตการเกษตรจากการปนเปื้อนสารโลหะหนักจากถ่านหิน และมีผลต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้รับการรับรองในระดับสากล รวมถึงผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาคการเกษตรกรรม

 

 

 

ขณะที่กลุ่มที่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว นำโดยนายวิชญ์ธวัช ศรีวิกาญน์ ผู้นำชุมชนเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เตรียมยื่นหนังสือต่อ คชก.ยืนยันว่าจากการทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านใน ต.เขาหินซ้อน จำนวน 5 ครั้ง ต้องการให้เดินหน้าโครงการดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะสร้างความเจริญในพื้นที่ ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ความมั่นคงทางพลังงาน ชาวบ้านได้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกลง

 

 

 

ทั้งนี้ แม้จะมีการออกมาเคลื่อนไหวทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเผชิญหน้ากัน โดยการประชุมของ คชก.เพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ครั้งที่ 4 จะเริ่มในช่วงเวลา 13.30 น. โดยจะเปิดให้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่งตัวแทนชี้แจง ซึ่งต้องติดตามว่าที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบหรือไม่ หากเห็นชอบในรายงาน EHIA จะทำให้เดินหน้าก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ทันที แต่หาก คชก.มีมติไม่เห็นชอบ ต้องเริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ทั้งหมด

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง