ผลโอเน็ต ม.3 ทั่วประเทศ ต่ำกว่า 50 ทุกวิชา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผลโอเน็ต ม.3 ทั่วประเทศ ต่ำกว่า 50 ทุกวิชา

สังคม
27 มี.ค. 60
07:03
14,113
Logo Thai PBS
ผลโอเน็ต ม.3 ทั่วประเทศ ต่ำกว่า 50 ทุกวิชา
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชี้ว่า ปี 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบวิชาพื้นฐาน 5 สาระวิชา เฉลี่ยต่ำกว่า 50 คะแนน

วันนี้ (27 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ แต่การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา พบว่า ผลคะแนนโอเน็ตชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 637,491 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 46.36, วิชาสังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 637,245 คน คะแนนเฉลี่ย 49.00, วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 637,406 คน คะแนนเฉลี่ย 31.80, วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 637,256 คน คะแนนเฉลี่ย 29.31, วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 637,047 คน คะแนนเฉลี่ย 34.99 ซึ่งทุกวิชามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่ง

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการจำแนกตามสังกัด พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และเมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคอื่นๆ ทุกวิชา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง