ประธานองคมนตรีย้ำทุกศาสนาเท่าเทียมกัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประธานองคมนตรีย้ำทุกศาสนาเท่าเทียมกัน

การเมือง
5 เม.ย. 60
14:02
274
Logo Thai PBS
ประธานองคมนตรีย้ำทุกศาสนาเท่าเทียมกัน
ประธานองคมนตรีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ย้ำทุกศาสนามีความเท่าเทียมกันในประเทศ มั่นใจความรู้สึกไม่เท่าเทียมระหว่างคนต่างศาสนาจะหมดไป พร้อมย้ำคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

วันนี้ (5 เม.ย.2560) ระหว่างกล่าวเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 30 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนว่า โครงการนี้ มีเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และจากศาสนาอื่นๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ แต่มีเสียงสะท้อนจากเยาวชนมุสลิมว่า ได้รับความไม่เป็นธรรม ซึ่ง พล.อ.เปรมได้บอกกับเยาวชนว่า ความไม่เป็นธรรมมีอยู่ทั่วโลก ไม่เฉพาะในประเทศไทย จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้เยาวชนมุสลิมได้รับความเป็นธรรม เท่ากับคนที่นับถือศาสนาอื่น เพราะคนไทยทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะประกาศใช้ในวันพรุ่งนี้ พล.อ.เปรมยังกล่าวย้ำให้คนไทยรักชาติ และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการเป็นคนดี

โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2548 จากแนวคิดของ พล.อ.เปรม โดยจะมีการจัดอบรมปีละ 2 รุ่น ซึ่งในรุ่นนี้มีเยาวชนเข้าร่วม 321 คน แบ่งเป็นเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 229 คน ศาสนาพุทธ 91 คน และศาสนาคริสต์ 1 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง