นักข่าวรัฐสภาจี้ สปท.ถอนร่างกฎหมายคุมสื่อ - นักวิชาการแนะพูดคุยหาทางออกร่วม

สังคม
30 เม.ย. 60
13:22
358
Logo Thai PBS
นักข่าวรัฐสภาจี้ สปท.ถอนร่างกฎหมายคุมสื่อ - นักวิชาการแนะพูดคุยหาทางออกร่วม
ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา ออกแถลงการณ์จี้ สปท.ถอนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อรับฟังความเห็นให้รอบด้านก่อน ขณะที่ นักวิชาการแนะทุกฝ่ายพูดคุยหาทางออกร่วม

วันนี้ ( 30 เม.ย.2560 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ช่วยศาสตรจารย์ บุปผา บุญสมสุข ในฐานะนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน เห็นด้วยหากจะให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่มีตัวแทนภาครัฐเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่ควรปล่อยให้บุคคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชนได้ทำหน้าที่ พร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยหากต้องมีการขอใบอนุญาตประกอบวชาชีพสื่อมวลชน เพราะเชื่อว่าจะกระทบต่อการทำหน้าที่

ขณะที่ ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ถอนวาระร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ ออกจากการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.) เพื่อทบทวนเนื้อหาและหลักการสำคัญ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน รวมถึงสื่อมวลชนที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคสนามด้วย เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองและข้อเท็จอีกด้านหนึ่ง หลังเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ถูกคัดค้าน

เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ รวมไปถึงบุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ถูกกำกับควบคุม จนมิอาจใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ตามรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติที่ให้สิทธิ์ไว้ การผลักดันกฎหมายควรเป็นไปในลักษณะมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสร้างกลไกที่ธำรงความเป็นอิสระของสื่อมวลชนอย่างแท้จริงบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม และการใช้เสรีภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบ

ขณะที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะกระทบกับหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน และยังจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศจากประชาคมโลก

ล่าสุด พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน (สปท.สื่อ) ระบุว่า จะเสนอต่อที่ประชุม สปท. ตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อฯ ต้องขอใบอนุญาตหากไม่ขอจะมีโทษอาญาจำคุกถึง 2 ปีออกไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง