ฝึก ทร.ประจำปี 2560 เน้นบูรณาการร่วมเหล่าทัพ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฝึก ทร.ประจำปี 2560 เน้นบูรณาการร่วมเหล่าทัพ

การเมือง
3 พ.ค. 60
11:36
496
Logo Thai PBS
ฝึก ทร.ประจำปี 2560 เน้นบูรณาการร่วมเหล่าทัพ
กองทัพเรือฝึกภาคทะเลประจำปี 2560 ท่ามกลางกระแสจับตาโครงการจัดหาเรือดำน้ำชั้นหยวนจากจีน เน้นบูรณาการกำลังรบร่วมกับกองทัพอากาศ กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์วิกฤต

ปฏิบัติการร่วมระหว่างกำลังทางอากาศของเครื่องบินขับไล่กริพเพน เอฟ 16 และเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศ SAAB 340 AEW กับกำลังทางเรือ บูรณาการด้วยระบบอำนวยการรบบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกภาคทะเลของการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 ในพื้นที่กลางอ่าวไทย

การฝึกกองทัพเรือประจำปีนี้ี้ นับเป็นมิติใหม่ที่ไม่เพียงปรับรูปแบบการฝึกให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือได้มีส่วนร่วมกับการฝึกวางแผนอำนวยกำลังรบมากที่สุด และกำหนดสถานการการณ์การฝึกที่เข้มข้นรองรับภัยคุกคาม และความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำประจำการในอนาคตเท่านั้น แต่ยังบูรณาการการฝึกร่วมกับเหล่าทัพอื่น เพื่อนำขีดความสามารถของแต่ละเหล่าทัพ มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นอกจากกำลังทางอากาศที่พัฒนาการฝึกร่วมกับกำลังทางเรือตั้งแต่ปีที่แล้ว ในปีนี้ยังมีกำลังพลกองทัพบกจากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2 กองร้อย พร้อมรถเกราะล้อยางและรถถังเข้าร่วมฝึกกับกำลังทางเรือบนเรือหลวงอ่างทอง รองรับสถานการณ์ในอนาคต หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกำลังทหารราบ โดยเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ

ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเรือตรวจการณ์ ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล.) ร่วมสาธิตตรวจค้นเรือต้องสงสัยกระทำผิดกฎหมายในทะเล

การฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 นับเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือ จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ถึงพฤษภาคมของทุกปี แบ่งเป็นการฝึกอำนวยการรบบนฝั่ง การฝึกภาคสนามทางทะเล การฝึกรักษาฝั่งและการปฎิบัติของกำลังนาวิกโยธิน ภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของกองทัพเรือ ร่วมกับเหล่าทัพและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดพลังสูงสุดต่อประเทศและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง