ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ จี้หยุดแก้ พ.ร.บ.บัตรทอง เกินคำสั่ง หัวหน้า คสช. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ จี้หยุดแก้ พ.ร.บ.บัตรทอง เกินคำสั่ง หัวหน้า คสช.

สังคม
12 มิ.ย. 60
20:26
303
Logo Thai PBS
ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ จี้หยุดแก้ พ.ร.บ.บัตรทอง เกินคำสั่ง หัวหน้า คสช.
ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ กรณีการปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยระบุเหตุผลสำคัญ 3 ข้อ คือ ให้หยุดสร้างความขัดแย้งให้สังคมด้วยการซ่อนเร้นแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ และไม่ปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกินกว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.

วันนี้ (12 มิ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.50 น.ที่ผ่านมา ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ กรณีการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาสำคัญ 3 ข้อคือ

1.ให้ทีมงานศึกษาคำแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อที่ประชาคมโลกในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ว่าจะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของไทยให้ดี และยุติการกระบวนการที่ไม่โปร่งใส ผิดขั้นตอนกฎหมาย การแก้ไขเนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ...หรือ พ.ร.บ.บัตรทอง ที่ซ่อนเร้น ซึ่งจะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของสังคมและอาจเป็นประเด็นทางการเมืองให้รัฐบาลได้

2.ให้มีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.บัตรทอง ให้อยู่เฉพาะในกรอบ 6 ข้อของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 37/2559 ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า การใช้อำนาจ ม.44 ของ คสช.ช่วยคลี่คลายความไม่ชัดเจนของ พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน

3.ให้การแก้ไข พ.ร.บ.บัตรทอง เป็นการแก้ไขเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรดำเนินการต่อด้วยความรอบคอบ และเปิดให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม และนำเอาทิศทางของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 37/2559 รวมทั้งข้อเสนอปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการวิชาการชุด ศ.ดร.อัมมาร์ สยามวาลา และคณะของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แต่งตั้ง เป็นเนื้อหาประเด็นการแก้ไข พรบ.บัตรทองต่อไป

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายกฯ เป็นผู้นำในการหยุดยั้งการสร้างความขัดแย้งที่เกิดจากการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ที่ไม่โปร่งใส ด้วย  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง