กกต.หารือฝ่าย กฎหมายใช้สิทธิโต้แย้ง สนช. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.หารือฝ่าย กฎหมายใช้สิทธิโต้แย้ง สนช.

การเมือง
14 มิ.ย. 60
14:10
187
Logo Thai PBS
กกต.หารือฝ่าย กฎหมายใช้สิทธิโต้แย้ง สนช.
กกต.หารือที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้สิทธิ ทำความเห็นแย้งต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. กลับไปยัง สนช. โดยมีรายงานว่า 1 ในข้อมูลสำคัญที่จะใช้ประกอบการโต้แย้ง คือ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของ กกต.

วันนี้ (14 มิ.ย.2560) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หารือร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมีทั้ง นายสุรินทร์ นาควิเชียร อดีตประธานศาลฎีกา นายไกรสร บารมีอวยชัย อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลล้มละลายกลาง พร้อมด้วยนักวิชาการด้านกฎหมาย เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้สิทธิโต้แย้ง มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. โดยเฉพาะประเด็นที่ให้มีการ สรรหา กกต.ใหม่ทั้งหมด แทนที่จะให้ กกต.ที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญปี 2560 สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ตามร่างเดิมที่เสนอโดยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.

มีรายงานว่าหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะใช้ประกอบการทำความเห็นโต้แย้ง คือ บันทึกเจตนารมณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ กรธ. เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล ที่กำหนดให้ กกต.ที่มีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญปี 2560 อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ หลังหารือกับฝ่ายกฎหมายแล้วจะประชุม กกต.เพื่อขอมติ โดยมีรายงานว่า ที่ประชุม กกต.จะทำความเห็นแย้งต่อร่าง พ.ร.บ. กกต.กลับไปยัง สนช.ใน 3 ประเด็น คือ คุณสมบัติ กกต., อำนาจหน้าที่ กกต. ในการสั่งระงับยับยั้งการเลือกตั้ง ในหน่วยที่พบการทุจริต และสามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ และสุดท้ายคือ การเลือกตั้งท้องถิ่นที่กฎหมายได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่น จัดการเลือกตั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของ กกต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง