ครม.เห็นชอบโครงการ "หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เห็นชอบโครงการ "หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร"

สังคม
28 มิ.ย. 60
10:49
5,272
Logo Thai PBS
 ครม.เห็นชอบโครงการ "หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร"
ครม.อนุมัติโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพฯ เขตคลองสาน ความสูง 459 ม. โดยคาดหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สำหรับโครงการนี้ ก.คมนาคม เสนอข้อยกเว้นให้คัดเลือกเอกชน โดยไม่ใช้วิธีประมูล ให้เหตุผลว่า เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการประมูล

านนี้ (27 มิ.ย.2560) คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุ ซอยเจริญนคร 7 ถนนเจริญ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ปรัชญาแห่ง "ศาสตร์พระราชา" และความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯดังกล่าว เสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์โดยไม่ต้องเปิดประมูล โดยมีเงื่อนไขให้เอกชนต้องจัดทำแผนบริหารการสัญจร การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนในบริเวณดังกล่าวเสนอ กรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลังพิจารณา รวมทั้งให้นำรายได้ที่เหลือจากการดำเนินโครงการฯ หลังหักค่าใช้จ่ายไปดำเนินการเชิงสังคมโดยมิให้นำมาแบ่งปันกัน

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.2559 โดยพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้อมูลว่าโครงการนี้ ได้ผ่านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีไอเอ แล้ว และเดิมจะดำเนินการก่อสร้าง โดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพ มหานคร ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน โดยประเมินงบลงทุนครั้งแรกไว้ที่ 4,000 ล้านบาท

ส่วนข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ระบุว่า ยังไม่มีการยื่นแบบขออนุญาต กับสำนักการโยธา หรือ สำนักงานเขตพื้นที่ของ กทม.ตามขั้นตอน เพราะการก่อสร้างอาคารโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างจาก กทม.ก่อน

สำหรับแนวถนนเจริญนคร ที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อนสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่ อาคารคอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง