วิศวกรไทยขอมีส่วนร่วมโครงการรถไฟไทย-จีน ร้อยละ 50 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

วิศวกรไทยขอมีส่วนร่วมโครงการรถไฟไทย-จีน ร้อยละ 50

เศรษฐกิจ
29 มิ.ย. 60
18:17
304
Logo Thai PBS
วิศวกรไทยขอมีส่วนร่วมโครงการรถไฟไทย-จีน ร้อยละ 50
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกไทยขอมีส่วนร่วมโครงการรถไฟไทย-จีน ร้อยละ 50 โดยวิศวกรจีนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทย นอกจากนี้ จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนร้อยละ 60

วันนี้ (29 มิ.ย.2560) นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เปิดเผยภายหลังการประชุมผลการหารือการอบรมและการทดสอบความรู้วิศวกรและสถาปนิกจีนว่า สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกไทยเห็นตรงกันว่าวิศกรและสถาปนิกจีน ต้องเข้าอบรมในส่วนของสภาวิศวกร ต้องอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจรรยาบรรณของสภาวิศวกร, พระราชบัญญัติวิศวกรและภาพรวมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และจรรยาบรรณ ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการความปลอดภัย

ในส่วนการอบรมของสภาสถาปนิก ต้องอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ เช่น พระราชบัญญัติสถาปนิกและขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ กฎหมายอาคารและผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่เข้าอบรมจะต้องมีการทดสอบ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของทั้ง 2 สภา คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ส่วนการลงนามความร่วมมือด้านวิศวกรรมและสถาปนิก ทั้ง 2 สภาจะจัดตั้งคณะกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยี การจัดทำแผนการถ่ายโอนเทคโนโลยี กำหนดสัดส่วนวิศวกรไทยที่จะเข้าร่วม ซึ่งไทยต้องการให้มีวิศวกรและสถาปนิกร้อยละ 50 ของโครงการ และกำหนดให้ในการทำงานฝ่ายไทยจะต้องเข้าไปเรียนรู้การทำงานร่วมกับฝ่ายจีน ซึ่งเบื้องต้น จากการหารือจีนรับพิจารณาในหลักการแล้ว โดยในวันที่ 4-8 กรกฎาคมนี้ ทั้ง 2 สภาจะมีตัวแทนไปหารือกับจีนในการดำเนินการดังกล่าว ในส่วนของรายละเอียดเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยี เพื่อลงนาม เอ็มโอยู และคาดว่าจะสามารถเริ่มการอบรมได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง