ตรวจสอบเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตรวจสอบเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สังคม
5 ก.ค. 60
12:44
1,942
Logo Thai PBS
ตรวจสอบเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ไทยพีบีเอส สุ่มตรวจสอบเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล ยืนยันมีระบบตรวจสอบผูกบัตรประชาชน ไม่สามารถทุจริตได้ง่าย

วันนี้(5ก.ค.2560) ทีมข่าวไทยพีบีเอส ยังสุ่มตัวอย่างเข้าสอบถามโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อตรวจสอบว่า มีขั้นตอนวิธีการจัดการงบอุดหนุนโรงเรียนอย่างไร และมีช่องโหว่ทำให้เกิดการทุจิรตได้หรือไม่ หลังกรณีมีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสว่าเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนบางแห่ง อาจแจ้งจำนวนนักเรียน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ ล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขยายผลการตรวจสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 400 แห่งทั่วประเทศ

จากการลงพื้นที่พโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่าสถิติจำนวนนักเรียนที่แสดงให้เห็นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ทำให้เห็นว่า โรงเรียนแห่งนี้ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุดและเป็นไปได้ยากที่จะเกิดการทุจริต แม้พศ.จะมีเบาะแสว่า อาจมีการแจ้งจำนวนนักเรียนเท็จ หรือนักเรียนผี ทุจริตเงินอุดหนุนวัดที่ได้รับการจัดสรรปีละกว่า 1,200 ล้านบาท

 

 

พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร  รองผอ.การบริหารวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ยืนยันว่า ขั้นตอนการตรวจสอบนักเรียนรัดกุมอยู่แล้ว โดยวัดจะส่งหลักฐานไปยังพศ.จังหวัด ก่อนพศ.อนุมัติงบประมาณ แต่หากโรงเรียนต่างจังหวัดละเลยไม่เข้มงวดก็อาจเป็นช่องโหว่ทุจริตได้

“ มีการตรวจสอบ 2 ระบบอยู่แล้วว่าทางโรงเรียนพระปริยัติธรรม ต้องส่งข้อมูลขั้นตอนไปยังกระทรวงศึกษา ผูกกับเลขบัตรประชาชนของสามเณร และการสอบใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ต้องมีฐานข้อมูลจริงโรงเรียนรายงาน”


เมื่อเณรเข้ามาบวชในเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม ผู้ปกครองแทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะจะได้รับเงินอุดหนุนจาก พศ.จนจบการศึกษา แต่งบประมาณก็แทบจะไม่เพียงพอ วัดต้องหางบมาเพิ่มถึงร้อยละ 40 ทำให้รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ ไม่แปลกใจที่มีเณรบวชเรียนน้อยและโรงเรียนปิดตัวลง

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหม์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ .ชี้แจ้งว่า มีการร้องเรียนทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาจริง จึงสั่งการให้พศ.จังหวัด เร่งตรวจสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้ง 400 แห่ง โดยเฉพาะแผนกสามัญศึกษา เพราะที่ผ่านมาแผนกสามัญศึกษา ระบบการตรวจสอบจะไม่เข้มงวดหมือนกับแผนกธรรมและบาลี อาจเป็นช่องทางทำให้เกิดการทุจริต แต่ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีเณรจำนวน 52,000 รูป ได้เงินอุดหนุนตามระดับชั้น และตามขนาดโรงเรียน ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เฉลี่ยเงินอุดหนุนต่อหัวอยู่ที่ 25,000 ถึง 26,000 บาท และหากมีการแจ้งจำนวนเณรเกินจริงเพียงโรงเรียนละ1 รูปเท่ากับว่าพศ.จะต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินถึงปีละ 1 ล้านบาท