เรียกคืนเครื่องราชฯ "รัชฐา ราตรี" ถูกไล่ออกจากราชการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เรียกคืนเครื่องราชฯ "รัชฐา ราตรี" ถูกไล่ออกจากราชการ

สังคม
13 ก.ค. 60
14:14
3,077
Logo Thai PBS
เรียกคืนเครื่องราชฯ "รัชฐา ราตรี" ถูกไล่ออกจากราชการ

วันที่ 12 ก.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งนางรัชฐา ราตรี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค.2560
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง