"รัชกาลที่ 10 "พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร -สุโขทัย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"รัชกาลที่ 10 "พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร -สุโขทัย

ภัยพิบัติ
31 ก.ค. 60
12:24
630
Logo Thai PBS
"รัชกาลที่ 10 "พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร -สุโขทัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้ตั้ง "โรงครัวพระราชทาน" บรรเทาความเดือดร้อนชาวสกลนคร พร้อมพระราชทานถุงยังชีพให้ชาวสุโขทัย

วานนี้ (30 ก.ค.2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตั้งโรงครัวพระราชทาน บรร เทา ความเดือดร้อนในกับประชาชนในพื้นที่ จ.สกลนครที่ประสบปัญหาอุทกภัย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท. ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และได้เชิญไปมอบกับประชาชนตามบ้านเรือนต่าง ๆ ที่ออกมารับถุงพระราชทานไม่ได้ รวม 1,000 ชุด

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่บริเวณหน้าอาคาร การกีฬาแห่งประเทศไทย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงราษฎรที่ประสบภัย โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปรุงด้วยกรรมวิธีที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง