จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมพิธีปิดกิจกรรม

สังคม
31 ต.ค. 60
10:44
875
Logo Thai PBS
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมพิธีปิดกิจกรรม
จิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กว่า 300 คน เดินทางมายังสวนนาคราภิรมย์ เพื่อร่วมทำพิธีปิดอาสาสมัครเฉพาะกิจฯ ซึ่งในวันนี้ กลุ่มอาสาสมัครจะร่วมแปรรูปเป็นเลข ๙ และร้องเพลงความฝันอันสูงสุด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (31 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอาสาสมัครทุกเพศทุกวัยจากทุกกลุ่มประเภทงานอาสาสมัคร พร้อมใจมาร่วมทำกิจกรรมแปรรูปเลข ๙ โดยมีรูปหัวใจล้อมรอบ ก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรม กลุ่มอาสาได้ทำการซ้อม ระบุตำแหน่ง เพื่อให้ได้รูปตัวเลขที่สวยงาม ก่อนที่จะเริ่มแปรรูปเลข ๙ จริง ในช่วงเวลา 09.00 น. โดยกลุ่มอาสาพร้อมใจกล่าวคำว่า เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้ง และกราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย

สำหรับกิจกรรมที่กลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมทำในวันนี้ กลุ่มอาสาต่างบอกว่า รู้สึกใจหายที่ในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ทำหน้าที่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะเดียวกัน กลุ่มจิตอาสาหวังว่าพลังที่เกิดขึ้นจะช่วยให้สังคมไทยเกิดความรัก ความสามัคคีที่จะทำดีต่อไป

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจขึ้น เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วม รวมพลังน้ำใจ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

สำหรับอาสาเฉพาะกิจ ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ซึ่งตลอดช่วงเวลางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สนใจสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยยอดรวมทั่วโลกมีประชาชนกว่า 4,006,825 คน สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ