ห่วงนโยบายรัฐเพิ่มนาข้าว 1 ล้านไร่-กระตุ้นปลูก "ข้าวอินทรีย์" ล้นตลาด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ห่วงนโยบายรัฐเพิ่มนาข้าว 1 ล้านไร่-กระตุ้นปลูก "ข้าวอินทรีย์" ล้นตลาด

สิ่งแวดล้อม
4 พ.ย. 60
13:13
1,505
Logo Thai PBS
ห่วงนโยบายรัฐเพิ่มนาข้าว 1 ล้านไร่-กระตุ้นปลูก "ข้าวอินทรีย์" ล้นตลาด
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กังวลมาตรการส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ 3 ปีให้ได้ 1 ล้านไร่ อาจส่งผลให้ข้าวอินทรีย์ล้นตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อราคา จึงเสนอให้เพิ่มตลาดภายในประเทศ และสร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เพื่อขยายการส่งออก

วันนี้(4 พ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบายส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ภายใน 3 ปีให้ได้ 1 ล้านไร่ ทำให้หลายภาคส่วน เป็นห่วงผลผลิตข้าวอินทรีย์ล้นตลาด 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลอุดหนุนเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ปีแรกจำนวน 2,000 บาทต่อไร่ และทยอยปรับเป็น 3,000-4,000 บาทในปีที่ 2 และ 3 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ขยายพื้นที่ปลูกให้ได้ 300,000 ไร่

รวมถึงขอความร่วมมือให้โรงสีซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์สูงกว่าตลาดจึงเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรใช้ราคาเป็นตัวตั้ง แต่ควรใช้กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดราคา และความต้องการบริโภคข้าวอินทรีย์ ให้สมดุลกับพื้นที่การเพาะปลูก เพราะหากผลผลิตมากเกินไปแต่ไม่มีตลาดรองรับจะทำให้ข้าวราคาตก

 

 

ผู้บริโภคข้าวอินทรีย์จะเป็นเฉพาะกลุ่ม และตลาดส่งออก มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ของการส่งออกข้าว เพราะมีข้อจำกัดเรื่องมาตรฐานที่เข้มงวด จึงเสนอว่ารัฐ ควรต้องหาตลาดรองรับควบคู่กันไป โดยเริ่มจากตลาดในประเทศก่อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบริหารไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดจะกระทบกับราคาข้าว

นายมั่น สามสี เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การทำข้าวอินทรีย์ขายช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพราะขายได้ในราคาสูงกว่าราคาตลาดกิโลกรัมละ 2 บาท ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาโครงการช่วยเหลือของรัฐ แต่ยังมีปัญหาการหาตลาดและพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

 

 

สอดคล้องกับนางธนมน วัฒนเรืองโกวิท เจ้าของโรงสีกิจเจริญยโสธร จำกัด เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องหาตลาดรองรับด้วย

สำหรับจังหวัดยโสธร ปัจจุบันปลูกข้าวอินทรีย์กว่า 42,000 พันไร่ โดยจังหวัดตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้ได้ 100,000 ไร่ ภายใน 2 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง