ครม.ไฟเขียวลดภาษี "ช็อปช่วยชาติ" วงเงิน 15,000 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียวลดภาษี "ช็อปช่วยชาติ" วงเงิน 15,000 บาท

เศรษฐกิจ
7 พ.ย. 60
15:34
22,900
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวลดภาษี "ช็อปช่วยชาติ" วงเงิน 15,000 บาท
ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ช่วงวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.60 มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ พร้อมอนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (7 พ.ย.2560) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติมาตรการลดภาษี หรือช็อปช่วยชาติ บุคคลธรรมดา ช่วงวันที่ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค.2560 ในการใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าบริการภายในประเทศให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมจดทะเบียนภาษีฯ โดยประเมินว่ารัฐจะสูญเสียภาษี 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะออกรายละเอียดประกาศให้ทราบอีกครั้ง เบื้องต้นรายละเอียดจะคล้ายกับมาตรการปี 2559

 

นอกจาก นี้ ครม.ยังอนุมัติให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มวงเงิน 4,715 ล้านบาท และอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นวงเงิน 4,703 ล้านบาท ได้แก่

1.กลุ่มที่ประสบอุทกภัยจากพายุตาลัส และเซินกา ช่วงวันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค.2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท มีจำนวน 1,759,038 ครัวเรือน วงเงิน 5363 ล้านบาท ขณะนี้ยังคงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ 1,197,553 ครัวเรือน วงเงิน 3,592 ล้านบาท ตามพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากพายุตาลัสและเซินกา ช่วงวันที่ 4 ก.ค.-15 ส.ค.2560 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยช่วงดังกล่าว วงเงิน 233 ล้านบาท โดยสหกรณ์ขยายเวลาชำระหนี้ ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี แก่สหกรณ์ 622 แห่ง

2.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุทกซูรี ช่วงวันที่ 6 ส.ค.-31 ต.ค.2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท วงเงิน 750 ล้านบาท สำหรับ 250,000 ครัวเรือน โดยต้องเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่แจ้งจดทะเบียนไว้ก่อนเกิดภัยเท่านั้น รับความช่วยเหลือได้ 1 ด้าน โดยมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน หรือชุมชนรับรอง

3.พื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีไร่ละ 5 กิโลกรัม พื้นที่ 1.5 ล้านไร่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการติงช็อปช่วยชาติปีนี้ไม่จำเป็น

ก.คลัง ศึกษาแนวทางมาตรการช็อปช่วยชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง