แท็กซี่จดทะเบียนใหม่ต้องเข้าโครงการ "Taxi OK" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แท็กซี่จดทะเบียนใหม่ต้องเข้าโครงการ "Taxi OK"

เศรษฐกิจ
13 พ.ย. 60
10:15
5,770
Logo Thai PBS
แท็กซี่จดทะเบียนใหม่ต้องเข้าโครงการ "Taxi OK"
หลังกรมการขนส่งทางบก พยายามแก้ไขปัญหาระบบการให้บริการของแท็กซี่ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้ชื่อโครงการว่า "แท็กซี่โอเค" และ "แท็กซี่วีไอพี" ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้ ได้เริ่มใช้กับแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา

ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องมีความพร้อมและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ตามที่กำหนดในโครงการ TAXI OK ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ มาตรค่าโดยสาร ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารอย่างน้อย 1 จุด ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้และใช้งานสะดวก และกล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot

อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ ของผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคล สหกรณ์ ศูนย์วิทยุแท็กซี่ในปัจจุบัน ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการระบบให้บริการรถแท็กซี่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ให้บริการ และมีส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการและจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า นอกจากอุปกรณ์ต่างๆ กรมฯ ยังได้พัฒนาระบบเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชัน TAXI OK บนสมาร์ทโฟน โดยให้เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในโครงการ TAXI OK ได้ทุกคัน และสามารถร้องเรียนการให้บริการ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการได้ โดยจะเปิดให้ใช้ระบบเต็มรูปแบบภายในเดือน ธ.ค.นี้ ในระหว่างการเตรียมความพร้อมระบบแอพพลิเคชัน

รถแท็กซี่ OK ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปวิ่งให้บริการได้เหมือนรถแท็กซี่ทั่วไป โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตสัญลักษณ์รถแท็กซี่ OK จากโป๊ะไฟบนหลังคา นอกจากรถแท็กซี่โครงการ TAXI OK แล้ว รถแท็กซี่ปัจจุบันที่ยังคงเหลืออายุการให้บริการ กรมการขนส่งทางบก ให้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในภาคสมัครใจ เพียงติดตั้งอุปกรณ์ตามที่กำหนด และเข้าเป็นสมาชิกในระบบศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ ส่วนรถแท็กซี่แบบพิเศษ (TAXI VIP) เป็นทางเลือกในการให้บริการ ด้วยรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น มีมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบไม่น้อยกว่ารถตามโครงการ TAXI OK ผู้ประกอบการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งจะต้องมีการเสนอแผนการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร แผนการตลาดและแผนความปลอดภัย และกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง