ประชาชน-เอกชนหวังเศรษฐกิจฟื้นหลังปรับ ครม. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชน-เอกชนหวังเศรษฐกิจฟื้นหลังปรับ ครม.

เศรษฐกิจ
19 พ.ย. 60
20:43
331
Logo Thai PBS
ประชาชน-เอกชนหวังเศรษฐกิจฟื้นหลังปรับ ครม.
ทุกครั้งที่มีการปรับ ครม.คือความคาดหวังของประชาชนและเอกชนที่ต้องการเห็นการบริหารงานดีขึ้น โดยเฉพาะการดูแลเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องประชาชนและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ที่ถือเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ต้องมีการปรับ ครม.อยู่บ่อยครั้ง

หมวย จันทร์สว่าง ชาวนาจาก จ.ศรีสะเกษ หารายได้เสริมด้วยการเป็นแม่ค้าขายมันปิ้ง ย่านหลักสี่ เพราะรายได้จากการปลูกข้าวไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยเธอระบุว่า ราคาข้าวไม่ค่อยดี จึงหวังว่าการค้าขายจะทำให้มีรายได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะทุกวันนี้ขายของยากขึ้น ทำให้ของที่เตรียมไว้ขายเหลือเกือบทุกวัน จึงได้แต่หวังว่าหลังจากมีการปรับ ครม.แล้ว เศรษฐกิจจะดี คนมีกำลังซื้อและสินค้าเกษตรจะมีราคาดีขึ้น

เช่นเดียวกับแม่ค้าร้านขายเสื้อผ้าคนหนึ่ง ที่ต้องการให้รัฐบาลดูแลเรื่องรายได้ ขณะที่บางส่วนยังอยากเห็น ครม.ใหม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เพราะที่ผ่านมาล่าช้าเกินไป

ขณะที่ภาคเอกชนต้องการให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นการลงทุน รวมทั้งต้องการให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากที่ผ่านมาบรรยากาศการจับจ่ายไม่คึกคักและหวังว่าการปรับ ครม.ครั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

สอดคล้องกับการสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องการปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 ทั้งของนิด้าโพลล์และสวนดุสิตโพลล์ ที่ระบุไปทางเดียวกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับ ครม.ครั้งนี้ โดยนิด้าโพลล์ ระบุว่า ประชาชนร้อยละ 68.11 เห็นด้วย ขณะที่สวนดุสิตโพลล์ ระบุว่า มีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ 86.61

โดยกระทรวงที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนมากที่สุด คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 20.38 กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 16.07 นอกจากนี้ยังมีกระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไขมากที่สุด คือ ปัญหาเศรษฐกิจ สวัสดิการและความเป็นอยู่ประชาชน สินค้าเกษตร และปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

หากย้อนกลับไปดูการปรับ ครม.ในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลประยุทธ์ 1 ถึงประยุทธ์ 5 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้แก้ปัญหามากที่สุดหนีไม่พ้นปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชนและสินค้าเกษตร

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อว่า การปรับ ครม.ครั้งนี้อาจช่วยในเรื่องภาพลักษณ์ทำให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น แต่นโยบายเศรษฐกิจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะนโยบายถูกกำหนดไว้แล้ว แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง