กรมควบคุมโรคตั้งเป้าไม่มีการแพร่เชื้อโรคมาลาเรียในปี 2564 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมควบคุมโรคตั้งเป้าไม่มีการแพร่เชื้อโรคมาลาเรียในปี 2564

สังคม
13 ธ.ค. 60
14:14
340
Logo Thai PBS
กรมควบคุมโรคตั้งเป้าไม่มีการแพร่เชื้อโรคมาลาเรียในปี 2564
กรมควบคุมโรคจัดการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง เน้นการทำงานภายใต้ระบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมตั้งเป้าให้ปี 2564 พื้นที่อำเภอร้อยละ 95 ไม่มีการแพร่เชื้อโรคมาลาเรีย

วันนี้ (13 ธ.ค.2560) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนและเน้นการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2560-2579 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าให้ภายในปี 2564 ประเทศไทยไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย ได้ร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขต และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่ามาตรฐานปี 2563

ทั้งนี้ โรคไข้มาลาเรีย พบว่าช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยลดลงถึงร้อยละ 20 โดยกรมควบคุมโรคตั้งเป้าให้ปี 2561 พื้นที่ 743 อำเภอหรือร้อยละ 80 ของอำเภอทั้งหมดในประเทศ ต้องปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย ขณะที่โรคไข้เลือดออกปีนี้ พบผู้ป่วยกว่า 48,000 คน เสียชีวิต 59 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง