สถิติชี้รถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 2 ปีซ้อน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สถิติชี้รถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 2 ปีซ้อน

สังคม
29 ธ.ค. 60
14:55
1,285
Logo Thai PBS
สถิติชี้รถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 2 ปีซ้อน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยรถตู้โดยสารครองแชมป์อุบัติเหตุสูงสุดต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน

วานนี้ (28 ธ.ค.) นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของเครือข่ายเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย.2560 พบว่ารถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมากถึง 236 ครั้ง หรือ 21.5 ครั้ง/เดือน บาดเจ็บ 906 คน หรือ 82.4 คน/เดือน เสียชีวิต 113 คน หรือ 10.3 คน/เดือน

 

 

ขณะที่รถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ-เสียชีวิตที่ลดลง คือ รถโดยสารประจำทาง 102 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 332 คน เสียชีวิต 26 คน รถโดยสารไม่ประจำทาง 57 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 353 คน เสียชีวิต 14 คน

จากเหตุการณ์ความสูญเสียกรณีรถตู้โดยสารจันทบุรีไฟไหม้เมื่อ 2 ม.ค.60 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 25 คน ภายหลังกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะติดตั้ง GPS ควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่และกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการที่ละเลยความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ทำให้ภาพรวมของรถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้อุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ลดลง" นายคงศักดิ์กล่าว

นายคงศักดิ์กล่าว กล่าวว่า รถตู้โดยสารมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้นกว่ารอบปีที่ผ่านมา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงและความประมาทของผู้ขับขี่ ความไม่พร้อมในการให้บริการของผู้ประกอบการ ขณะที่สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต เกิดจากสภาพของรถตู้โดยสารที่ไม่เหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสาร ซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และยังมีรถตู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย บรรทุกผู้โดยสารเกิน ไม่มีเข็มขัดนิรภัยหรือมีแต่ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ พนักงานขับรถหวาดเสียว รวมถึงการไม่ตระหนักในความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

 

 

ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดในรถตู้โดยสารที่ทำให้บริการมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ยังมีรถตู้โดยสารบางส่วนที่ยังให้บริการด้วยความไม่ปลอดภัย รวมถึงมาตรการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มรถตู้โดยสารส่วนบุคคลที่ถูกนำมาวิ่งรับจ้างไม่ประจำทาง ทำให้รถในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภาค เห็นว่ารัฐควรมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเพิ่มกลไกการจัดการตั้งแต่การคัดกรองและการตรวจสอบผู้ประกอบการขณะให้บริการ เข้มงวดกับการตรวจสภาพรถโดยสารให้มากยิ่งขึ้น มิใช่เพียงตรวจตามเทศกาลเท่านั้น ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและการลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะอย่างจริงจัง” นายคงศักดิ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง