"NHK" แลกเปลี่ยนการสื่อสารภัยพิบัติกับ "ไทยพีบีเอส" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"NHK" แลกเปลี่ยนการสื่อสารภัยพิบัติกับ "ไทยพีบีเอส"

สังคม
30 ธ.ค. 60
12:08
331
Logo Thai PBS
"NHK" แลกเปลี่ยนการสื่อสารภัยพิบัติกับ "ไทยพีบีเอส"
เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NHK Wolrd ประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติญี่ปุ่น ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำข่าวภัยพิบัติกับผู้บริหาร บรรณาธิการข่าว และผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทำงานร่วมกับไทยพีบีเอส

เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NHK Wolrd ประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ จากมหาวิทยาลัยโตโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและสัมภาษณ์เรื่องการผลิตข่าวและรายการรู้สู้ภัยพิบัติ ที่ไทยพีบีเอสได้ผลิตขึ้น ตั้งแต่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 เป็นต้นมา

 

 

ขณะที่ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบอกว่า NHK ให้ความสำคัญกับไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และสอบถามถึงแนวทางการนำเสนอข่าวสารภัยพิบัติให้กับประชาชน ที่ไทยพีบีเอสเตรียมจะนำเสนอองค์ความรู้ทั้งอุบัติภัยและภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ในช่วงต้นปีหน้านี้

ทากาโนบุ ทานากะ เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NHK Wolrd ประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ ญี่ปุ่น ยังได้สัมภาษณ์แนวทางการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติของไทยร่วมกับบรรณาธิการข่าวไทยพีบีเอส นับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 จนปัจจุบัน เพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติได้ดีขึ้น

 

 

ทานากะบอกว่า เขาประทับใจความมุ่งมั่นของไทยพีบีเอส ที่อุทิศทุ่มเทเพื่อให้เกิดการรายงานข่าวภัยพิบัติที่ดีขึ้น เพื่อช่วยชีวิตและรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัย ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ได้บอกว่าจะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้นในปีหน้าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ทำให้เขาประทับใจ

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีไทยพีบีเอส ในปีหน้านี้ รายการรู้สู้ภัยพิบัติ จะกลับมาออกอากาศในโฉมใหม่ ในชื่อ "รู้สู้ภัย" ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมภัยทุกประเภท เช่น อุบัติเหตุทางถนน และภัยพิบัติ โดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์ ในช่วงต้นปีหน้านี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง