ร้องนายกฯ เร่งรัดจ่ายค่าเยียวยาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี

Logo Thai PBS
ร้องนายกฯ เร่งรัดจ่ายค่าเยียวยาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามมติอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

วันนี้ (5 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางละไม เจียงเพ็ง พร้อมชาวบ้านห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี อีก 7 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งรัดช่วยเหลือติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาจำนวนกว่า 25 ล้านบาท ตามมติของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางละไม กล่าวทั้งน้ำตาว่า ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ที่ทำกินถูกน้ำท่วมและทำให้เป็นหนี้กว่า 200,000 บาท และที่มายื่นหนังสือครั้งนี้ เนื่องจากไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้ หลังจากยืดเยื้อมาหลายปี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 9 คน เนื้อที่ 163 ไร่ ระยะเวลาชดเชย 20 ปี วงเงิน 25,696,705 บาทภายใน 90 วัน โดยเสนอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน ซึ่งอยู่ในชั้นดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

โดยผู้ได้รับผลกระทบต้องการค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดิน และขอให้รัฐบาลหาที่ดินทำกินให้ใหม่แทนค่าชดเชยในส่วนของการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี เมื่อปี 2540 ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ของประชาชน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ