"แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ" ขึ้น 18 บัญชีมรดกภูมิปัญญาไทย 61 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ" ขึ้น 18 บัญชีมรดกภูมิปัญญาไทย 61

ไลฟ์สไตล์
22 มี.ค. 61
19:30
1,216
Logo Thai PBS
"แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ" ขึ้น 18 บัญชีมรดกภูมิปัญญาไทย 61
วธ.ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 รายการ 6 สาขา ครอบคลุมนิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ดินสอพอง ลพบุรี ขนมฝรั่งกุฎีจีน กทม.คาดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก.ย.นี้

วันนี้ (22 มี.ค.2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หรือวธ.กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาและเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 รายการ ใน 6 สาขา เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 

สำหรับ 18 รายการที่ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1.วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 1 รายการ ได้แก่ นิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม จ.กำแพงเพชร 2.ศิลปะการแสดง 3 รายการ ได้แก่ ลิเก จ.พิจิตร-นครสวรรค์  สะไน จ.ศรีษะเกษ และวายังกูเละ จ.ยะลา

3.แนวปฏิบัติทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม และงานเทศกาล 5 รายการ ได้แก่ พิธีถวายข้าวพีชภาคฯ และบุญเสียค่าหัว ข้าโอกาสพระธาตุพนม จ.นครพนม  ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จ.นคร สวรรค์ ปักธงเมืองนครไทย จ.พิษณุโลก  ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว หรือบรรพชาสามเณร) จ.แม่ฮ่องสอน และประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 4.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 3 รายการ ได้แก่ ขนมฝรั่งกุฎีจีน กทม. ดินสอพองลพบุรี จ.ลพบุรี และตำรายาหลวงปู่ศุข จ.ชัยนาท

5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 3 รายการ ได้แก่ เรือนโคราช จ.นครราชสีมา  การทำกลอง-เอกราช จ.อ่างทอง และเรือก่าบาง จ.พังงา และ 6.การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 3 รายการ ได้แก่ วัวเทียมเกวียน จ.เพชรบุรี  การเล่นสะบ้า จ.สมุทรปราการ-นนทบุรี-กาญจนบุรี และการแข่งเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง ลุ่มน้ำหลังสวน จ.ชุมพร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 22) และจะจัดพิธีประกาศพร้อมนิทรรศการ สาธิตรายการมรดกภูมิปัญญาในช่วงเดือนก.ย.นี้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง