ยูนิเซฟเผยรายงาน เด็กแคมป์ก่อสร้างประสบปัญหาคุณภาพชีวิต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยูนิเซฟเผยรายงาน เด็กแคมป์ก่อสร้างประสบปัญหาคุณภาพชีวิต

สังคม
29 มี.ค. 61
15:30
757
Logo Thai PBS
ยูนิเซฟเผยรายงาน เด็กแคมป์ก่อสร้างประสบปัญหาคุณภาพชีวิต
ปัญหาคุณภาพชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้างยูนิเซฟและมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เปิดเผยข้อมูลล่าสุด พบเด็กจำนวนมากในแคมป์ก่อสร้าง กำลังประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตทั้งด้านสิทธิ สุขภาพอนามัย และการศึกษา

วันนี้ (29 มี.ค.2561) รายงานสร้างสรรค์อนาคตประเทศไทย เกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง ของยูนิเซฟและมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความท้าทายหลัก 4 ประการ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติ ที่ต้องอาศัยอยู่ตามแคมป์ก่อสร้าง ได้แก่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น มีห้องอาบน้ำและห้องสุขาที่ไม่เพียงพอ และห้องน้ำที่ไม่แยกเพศ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง

ขณะที่ด้านสิทธิ พบความเสี่ยงด้านการถูกกีดกันทางสังคมที่มากขึ้น รวมถึงการถูกแบ่งแยก การถูกละเลย และการใช้ความรุนแรง ส่วนปัญหาด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียน และได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดหลายประการ เช่น การต้องย้ายถิ่นฐานเป็นประจำ

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายในการสนับสนุนให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ ได้เข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานแต่ในทางปฏิบัติแล้วยังคงมีอุปสรรคที่เด็กๆ เหล่านี้ต้องเผชิญอยู่ และด้วยจำนวนโครงการก่อสร้างที่มีในประเทศไทย มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ดังนั้น บริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้าง ต้องตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ที่เด็กต้องเผชิญ และต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง