ชาวนาพิจิตร ดำนา "วันพืชมงคล" หวังพืชผลเจริญงอกงาม ผลผลิตดี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวนาพิจิตร ดำนา "วันพืชมงคล" หวังพืชผลเจริญงอกงาม ผลผลิตดี

ภูมิภาค
14 พ.ค. 61
11:20
545
Logo Thai PBS
ชาวนาพิจิตร ดำนา "วันพืชมงคล" หวังพืชผลเจริญงอกงาม ผลผลิตดี
ชาวนาพิจิตรถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เริ่มต้นฤดูเพาะปลูกข้าว ตามความเชื่อว่าพืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงามและจะได้ผลผลิตที่ดี

วันนี้ (14 พ.ค.2561) ชาวนาในพื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล  นำต้นกล้าข้าวเพาะปลูกข้าวในแปลงนา ซึ่งชาวนาเลือกใช้วิธีการปักดำต้นกล้าข้าว ชาวนาส่วนใหญ่ต่างยึดฤกษ์งามยามดีของวันพืชมงคลเป็นการเริ่มต้นของการเพาะปลูก ตามความเชื่อว่าพืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติรบกวนผลผลิตที่ได้จะดี

 

สำหรับชาวนาที่เลือกใช้วิธีปลูกข้าวด้วยการปักดำแทนการหว่านข้าวในโคลนตม ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่านาหว่านเกือบ 20 วัน และถือเป็นการประหยัดน้ำต้นทุนในการทำนา รวมถึงเป็นการลดวัชพืชในแปลงนา ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ไม่ให้มารบกวนข้าวบนแปลงนา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง