"ทีดีอาร์ไอ" เสนอปรับสวัสดิการฯ รองรับคนตกงาน 3 ล้านตำแหน่ง

เศรษฐกิจ
14 พ.ค. 61
19:41
976
Logo Thai PBS
"ทีดีอาร์ไอ" เสนอปรับสวัสดิการฯ รองรับคนตกงาน 3 ล้านตำแหน่ง
นักวิจัยทีดีอาร์ไอนำผลการศึกษาวิจัย เสนอรัฐบาลให้เร่งปรับระบบสวัสดิการสังคม นำเงินกองทุนมาใช้แจกคูปองผู้ใช้แรงงานเพื่อสร้างทักษะอาชีพใหม่ เพราะผลวิจัยระบุว่าหากไทยไม่ปรับตัว จะมีตำแหน่งงานหายไปมากกว่า 3 ล้านตำแหน่ง

วันนี้ (14 พ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระดมทีมนักวิจัย พร้อมเครือข่ายนำผลการศึกษาวิจัย เสนอภาครัฐให้นำไปปรับตัวสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ผ่านเวทีเสวนา "ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อม สู่ยุคความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี"

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า หากไทยไม่ปรับตัว นอกจากจะไม่สามารถขยายตัวเศรษฐกิจได้ร้อยละ 5 ต่อปี ตามยุทธศาสตร์ 20 ปีแล้ว ไทยจะมีตำแหน่งงานประมาณ 3 ล้านตำแหน่งหายไปด้วย และสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้แรงงานเป็นห่วงมากที่สุด คือระบบบริหารจัดการกองทุน เนื่องจากเคยเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ผู้ใช้แรงงานกังวลว่าจะไม่ได้เงินบำนาญในวัยเกษียณ

นางวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เสนอให้ภาครัฐปรับกองทุนประกันการว่างงาน สามารถรองรับการเปลี่ยนงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เช่น นำเงินกองทุนมาใช้ในการแจกคูปองให้กับผู้ใช้แรงงานเพื่อสร้างทักษะใหม่ ซึ่งกองทุนประกันสังคมกำลังเผชิญปัญหาเงินหมุนเวียน คาดว่าไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพราะรัฐจะต้องจ่ายเงินบำนาญให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัว