สื่อรณรงค์ลดปัญหาพนันบอลออนไลน์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สื่อรณรงค์ลดปัญหาพนันบอลออนไลน์

สังคม
10 มิ.ย. 61
11:05
1,951
Logo Thai PBS
สื่อรณรงค์ลดปัญหาพนันบอลออนไลน์
ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 เป็นช่วงที่หลายหน่วยงาน กังวลว่า เด็กและเยาวชนจะเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลออนไลน์ หลังพบข้อมูลเด็กและเยาวชนที่น่าตกใจ กว่า 100,000 คน เป็นนักพนันหน้าใหม่ จึงผลิตสื่อรณรงค์ เพื่อไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อ

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่เกียรติยศให้กับ 5 ทีมผู้ผลิตหนังสั้นรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ จากการสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2560 ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่า จำนวนผู้เล่นพนันฟุตบอลในประเทศสูงประมาณ 2,500,000 คน มีเยาวชนอายุ 15-25 ปี กว่า 600,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่จำนวน 110,000 คน และมีวงเงินหมุนเวียนในตลาดการพนันประเภทนี้สูงถึง 140,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ มากกว่า 1 ใน 4 ของเด็กเล่นพนัน เกิดจากเพื่อนชักจูง และเห็นผู้ใหญ่เล่น รองลงมาจากโฆษณาเชิญชวนในโซเชียลมีเดีย จนนำไปสู่การเล่นพนันและใช้เงินเดิมพัน

นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า วุฒิภาวะของเด็กยังถือว่าน้อยกว่าผู้ใหญ่ เมื่อถูกชักจูง หรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมของการเล่นพนัน จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรพนันได้ง่ายกว่า ส่วนใหญ่เริ่มจากการการชอบกีฬา และผลันไปสู่การเล่นพนัน จนเกิดปัญหา ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพยายามควบคุมและปราบปราม แต่ก็ทำได้ยาก ดังนั้น จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคู่กับมาตรการทางสังคมด้วย