ขั้นตอน “ถ้ำหลวง”ประกาศเขตอุทยาน 26,917 ไร่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ขั้นตอน “ถ้ำหลวง”ประกาศเขตอุทยาน 26,917 ไร่

สิ่งแวดล้อม
30 ส.ค. 61
12:01
934
Logo Thai PBS
ขั้นตอน “ถ้ำหลวง”ประกาศเขตอุทยาน 26,917 ไร่
เปิดแผนที่ประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง จ.เชียงรายพื้นที่ 26,917 ไร่ หลังนายกรัฐมนตรี เร่งเดินหน้ายกระดับจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ชี้ขั้นตอนตามกฎหมายต้องรับฟังเสียงชาวบ้าน อาจใช้เวลา 1-2 ปี ยืนยันไม่กระทบที่ดินทำกิน

วันนี้ (30 ส.ค.2561) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ยกระดับถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งการยกระดับถ้ำหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติครั้งนี้ จะเน้นประโยชน์กับชาวบ้านเป็นหลัก โดยให้หาข้อมูลสำรวจพื้นที่ ถ้ำใกล้เคียง มาประกอบด้วย

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่าขณะนี้ได้ทำแผนร่างฟื้นฟูถ้ำหลวง ร่วมกับทางจังหวัดเชียงราย กรมทางหลวง ประชาชน และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขณะนี้ได้มีการลงเสาเข็มตัวศาลาเพื่อก่อสร้าง รวมถึงถึงรูปปั้นของจ่าแซม

ส่วนเรื่องของแผนการจะฟื้นฟูยังไม่มีความชัดเจน และจากการเป็นวนอุทยานแห่งชาติมีลงพื้นที่น้อยเพียง 500,000บาท ซึ่งจำเป็นจะต้องเสนอเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรี อยากจะให้มีการยกระดับในเรื่องนี้ และเร็วๆนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ เตรียมลงพื้นที่ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับให้ถ้ำหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติ เพราะถ้ำหลวงไม่ได้มีชื่อเสียงในระดับประเทศเท่านั้น แต่มีชื่อเสียงในระดับโลกแล้ว

ขั้นตอนประกาศแนวเขต”ถ้ำหลวง” 2.6 หมื่นไร่

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ กล่าวว่า ขั้นตอนการประกาศอุท ยานฯ แต่ละแห่งอาจใช้เวลาแตกต่างกัน บางแห่งใช้เวลานานหลายปี เพราะมีกระบวนการหลายขั้นตอน แต่บางกรณี ก็ใช้เวลาไม่นานถ้าเป็นความต้องการของพื้นที่ ดังนั้นตามขั้นตอนแรก หลังจากมีการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแล้วในการกำหนดแนวเขตอุทยานแล้ว ต้องตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้านหรือไม่ โดยคณะกรรมการะดับท้องถิ่นสำรวจข้อมูลแล้วเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัด ส่งกรม ส่งต่อให้ปลัดกระทรวงฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

กระบวนการนำเข้าพิจารณาจะต้องมีจัดทำแผนที่แสดงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ ผ่านการสำรวจการครอบครองที่ดิน แผนบริหารการจัดการพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ การรังวัดพื้นที่ กรมป่าไม้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา

จากนั้นเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติในหลักการ ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง หากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วแจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) จัดพิมพ์แผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ

 

สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตพื้นที่ประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง มีเนื้อรวมประมาณ  26,917 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติชาติป่าดอยนางนอนจ.เชียงราย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอน  เนื้อที่ประมาณ 5,965 ไร่ ถ้ำปุ่ม เนื้อที่ประมาณ 834 ไร่ ดอยนางนอน เนื้อที่ประมาณ 1,794 ไร่ และพื้นที่แปลงปลูกป่าต้นน้ำดอยตุงเนื้อที่ประมาณ 3,324 ไร่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงราย บริเวณพื้นที่หน่วยควบคุมเพื่อเตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ฟ้าหลวงเนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่

ทั้งนี้อธิบดีอุทยานฯ ยืนยันว่า การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จะไม่กระทบต่อประชาชน เพราะหากว่าเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านก็จะมีการกันพื้นที่ออก เพราะเชื่อว่าข้อดีที่ได้ ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้ท่องถิ่นด้านการท่องเที่ยว รวมถึงรายได้ที่จะนำมาพัฒนาถ้ำหลวง ก็จะมากกว่าการเป็นวนอุทยาน ซึ่งหากหารือเรื่องนี้และได้รับความเห็นชอบในแผนแล้ว ก็จะเดินหน้าได้ทันที

 

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เร่งยกระดับ "ถ้ำหลวง" เป็นอุทยานแห่งชาติ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง