"แม่บ้านเสือป่า" พร้อมลุยบำรุงขวัญครอบครัวกำลังพล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"แม่บ้านเสือป่า" พร้อมลุยบำรุงขวัญครอบครัวกำลังพล

สังคม
12 ต.ค. 61
14:55
374
Logo Thai PBS
"แม่บ้านเสือป่า" พร้อมลุยบำรุงขวัญครอบครัวกำลังพล

วันที่ 10 ต.ค.61 นางจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีครั้งที่ 1/2562 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคม เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการทำงานให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์, จัดกิจกรรมบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของกำลังพล, ส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวได้ใช้ประโยชน์จากร้านค้าของสมาคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและคนในชาติ

 

 

นอกจากนี้ นายกสมาคมแม่บ้าน ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอข้อคิดเห็นในรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของครอบครัวกำลังพล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง