มติ คกก.ห้ามเข้าบ้านตุลาการ 45 หลัง เชิงดอยสุเทพ

ภูมิภาค
7 ธ.ค. 61
16:46
3,424
Logo Thai PBS
มติ คกก.ห้ามเข้าบ้านตุลาการ 45 หลัง เชิงดอยสุเทพ
"สุวพันธุ์" เผยมติที่ประชุมบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ห้ามไม่ให้เข้าอาศัยในบ้านพักเดี่ยว 45 หลัง พร้อมฟื้นฟูให้เป็นป่าสมบูรณ์ แต่อาคารชุด 9 หลังให้เป็นที่พักตามความจำเป็น

วันนี้ (7 ธ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม วานนี้ (6 ธ.ค.)

โดยที่ประชุมได้วิเคราะห์ผลการศึกษาของนักวิชาการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณาการดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ จนมีมติกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ห้ามไม่ให้มีผู้เข้าพักอาศัยในบ้านพักเดี่ยว 45 หลัง โดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มณฑลทหารบกที่ 33 และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประสานงานกับสำนักงานศาลยุติธรรมฟื้นฟูให้เป็นป่าที่สมบูรณ์

2. ให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการร่วมกับนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชน ในการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูความสมบูรณ์บริเวณบ้านพักเดี่ยว 45 หลัง

3. ขอให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการอนุญาตการขอใช้ที่ดินของสำนักงานศาลยุติธรรม บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชร.225) เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็น

4. การส่งคืนพื้นที่บริเวณบ้านพักเดี่ยว 45 หลัง ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การรื้อถอนบ้านพักเดี่ยวดังกล่าว หากจำเป็นต้องดำเนินการในอนาคต ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย

6. การพักอยู่อาศัยในอาคารชุด 9 หลังที่มีการพักอาศัยอยู่แล้ว เห็นสมควรให้เป็นที่พักอยู่อาศัยต่อไปตามความจำเป็น รวมถึงให้ปลูกต้นไม้และฟื้นฟูพื้นที่

โดยหลังจากนี้จะมีการนำแนวทางการแก้ไขดังกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี รวมถึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป