เตือน! ผู้ถือบัตรคนจนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตือน! ผู้ถือบัตรคนจนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ

สังคม
11 ธ.ค. 61
06:21
27,005
Logo Thai PBS
เตือน! ผู้ถือบัตรคนจนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ
การไฟฟ้านครหลวง เตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกินเดือนละ 230 บาท ผ่าน 3 ช่องทาง สำนักงาน กฟน., เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ย้ำประชาชนจ่ายค่าไฟก่อน รัฐโอนคืนหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน

วันนี้ (11 ธ.ค.2561) กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบุว่า ขณะนี้ กฟน.กำลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า โดยหลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตามปกติ แล้ว กฟน.จะส่งข้อมูลชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไปให้รัฐบาลตรวจสอบ เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เช่าบ้านอยู่ หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์ค่าไฟฟ้า และรายชื่อไม่ซ้ำกับผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ก็จะทำการโอนเงินคืนให้

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน จะต้องจ่ายเงินก่อน จากนั้นการไฟฟ้าจะตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วส่งข้อมูลให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลโอนเงินค่าไฟฟ้า 230 บาท กลับคืนให้ผู้ได้รับสิทธิ์


ทั้งนี้ ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนผ่าน 3 วิธี คือ เดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเขตต่างๆ ของ กฟน.,  เว็บไซต์  กฟน. และแอปพลิเคชัน เงินคืนงวดแรกจะได้รับเดือน ก.พ.2562 เฉพาะในพื้นที่ กฟน. คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 230 บาท พบว่ามีประมาณ 600,000 คน แต่มีผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วน หากเดือนใดใช้เกินจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือของงวดนั้น

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์จากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี หรือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการเดิม หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนจะต้องใช้ตามมาตรการใหม่ โดยผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างเดือน ธ.ค.2561-ก.ย.2562 เเต่ถ้าในระหว่าง 10 เดือนที่รัฐให้สิทธิ์ประชาชนหรือครัวเรือน ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด 230 บาท เดือนนั้นๆ ก็จะไม่ได้เงินคืนเข้าบัตร

เช่นเดียวกับค่าน้ำประปาที่การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ระบุว่า สิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เฉพาะคนลงทะเบียน หากใช้น้ำประปาเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง