10 เรื่องดาราศาสตร์ อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ในปี 2562 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

10 เรื่องดาราศาสตร์ อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ในปี 2562

Logo Thai PBS
 10 เรื่องดาราศาสตร์ อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ในปี 2562
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนจับตา “10 เรื่องดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2562” ชูเรื่องเด่นครบรอบเหตุการณ์และการค้นพบสำคัญทางดาราศาสตร์ พร้อมปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์แห่งดวงดาวที่จะให้ได้ชมความงามผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (สดร.) ชวนติดตามเรื่องราวดาราศาสตร์สำคัญในปี 2562 มีหลากหลายประเด็น สดร. ได้นำมาสรุปเป็น 10 เรื่องเด่นที่น่าจับตา ดังนี้

1.ครบรอบ 50 ปี ยานอะพอลโล 11 นำมนุษย์เหยียบบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก (21 ก.ค.) เมื่อ นีล อาร์มสตรอง มนุษย์คนแรกที่ได้ก้าวเดินบนดวงจันทร์ แต่เป็นก้าวที่สำคัญของมวลมนุษยชาติ และเป็นภารกิจที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้ามหาศาลทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

2.ครบรอบ 100 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงพิสูจน์ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ (วันที่ 29 พ.ค.) การพิสูจน์ที่ทำให้มุมมองของมนุษย์ต่อเอกภพเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง


3.เดินหน้าปักหมุดสร้าง “หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ” หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ติดตั้ง “กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกหนึ่งโครงสร้าง พื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทย ขยายขีดความสามารถงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุ และเชื่อมเครือข่ายร่วมกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุนานาชาติ เพื่อการพัฒนางานวิจัยระดับโลก


4.เตรียมสร้าง “ดาวเทียมวิจัย” ของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ผสานภาคี 3 สถาบัน ได้แก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หวังใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ก้าวแรกในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมของไทย


5.กลางปีพร้อมเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา”
หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของไทย (25 ก.ค.) เพื่อบริการวิชาการดาราศาสตร์ สนับสนุนงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ และเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจร


6.จันทรุปราคาบางส่วนและสุริยุปราคาบางส่วน
เหนือฟ้าเมืองไทย ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ในวันที่ 17 ก.ค. สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย ตั้งแต่เวลาประมาณ 01.44 - 06.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ในวันที่ 26 ธ.ค. สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.18 - 13.57 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ดวงอาทิตย์ถูกบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81


7.ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ ซูเปอร์ ฟูลมูน (Super Full Moon) ในวันที่ 19 ก.พ. และ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือ ไมโครฟูลมูน (Micro Full Moon) ในวันที่ 14 ก.ย.


8.ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใกล้โลก ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก
 ในวันที่ 10 มิ.ย. และดาวเสาร์ใกล้โลก ในวันที่ 9 ก.ค. โอกาสดีที่จะสังเกตการณ์ได้ยาวนานตลอดคืนตั้งแต่อาทิตย์ตกลับขอบฟ้าจนถึงรุ่งเช้า

 


9.ฝนดาวตก ตลอดทั้งปี แต่ที่น่าจับตาได้แก่ ฝนดาวตกควอดรานติดส์ ในวันที่ 3-4 ม.ค. (เฉลี่ย 120 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์ วันที่ 6-7 พ.ค. (เฉลี่ย 50 ดวงต่อชั่วโมง) และ ฝนดาวตกเดลต้า-อควอริดส์ วันที่ 30-31 ก.ค. (เฉลี่ย 25 ดวงต่อชั่วโมง)

 

10.ชวนชาวไทยจัับตาข้ามปี “ดาวเสาร์เคียงดาวพฤหัสบดี” (The Great Conjunction 2020) ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีเริ่มขยับเข้าใกล้ตั้งแต่ปลายปี 2561 และจะเข้าใกล้กันที่สุด ในวันที่ 21 ธ.ค.2563 ห่างเพียง 0.1 องศา มองด้วยตาจะเห็นเป็นดาวดวงเดียวกัน นับเป็นการเข้าใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี

 

ทั้งนี้  ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการ สดร. ระบุว่า นอกจาก 10 เรื่องดาราศาสตร์ที่น่าติดตาม ปี 2562 ยังเป็นปีแห่งวาระพิเศษที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินงานครบรอบ 10 ปี โดยสถาบันฯ จะเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ดาราศาสตร์  สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ พร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจใฝ่รู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน และเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคนเก่งมาช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป