ครั้งแรก ! ทวงคืนป่าเสื่อมโทรม 4.9 ล้านไร่เตรียมฟื้นฟู | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครั้งแรก ! ทวงคืนป่าเสื่อมโทรม 4.9 ล้านไร่เตรียมฟื้นฟู

สิ่งแวดล้อม
11 ก.พ. 62
19:30
5,491
Logo Thai PBS
ครั้งแรก ! ทวงคืนป่าเสื่อมโทรม 4.9 ล้านไร่เตรียมฟื้นฟู
กรมอุทยานฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ รวมพื้นที่ 4.9 ล้านไร่ทั่วประเทศ เร่งฟื้นฟูกลับคืนสภาพ พร้อมดึงชุมชนเป็นแนวร่วมดูแล

วันนี้ (11 ก.พ.2562) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพขึ้น โดยระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ส่งผลให้พื้นที่ป่าของประเทศมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงวางกรอบการจัดการป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน แก่ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั้งก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2541

และมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำรวจการครอบครองที่ดิน โดยสำรวจขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ และขอบเขตพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่า และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม


หากมีการใช้พื้นที่อยู่ก่อนวันที่ 30 มิ.ย.2541 ให้มีการพิสูจน์สิทธิตามมติ ครม.30 มิ.ย. 41 หากพบการบุกรุกหลัง 17 มิ.ย.2557 จะดำเนินการยึดคืนและดำเนินคดี และจัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

แต่หากตรวจพบการบุกรุกระหว่าง 30 มิ.ย.2541 -17 มิ.ย.2557 ให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้บุกรุกเป็นใคร หากเป็นผู้ยากไร้ มีรายได้น้อยจะสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ พร้อมจัดเวทีชี้แจงทำแผนพัฒนาชุมชนต้นน้ำและการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามหลักการจัดการลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับภูมิสังคม และฟื้นฟูพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวให้เป็นการจัดการอย่างยั่งยืน แต่หากบุกรุกโดยนายทุนจะยึดคืนดำเนินคดี และจัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทดแทน

 

 

ทวงคืนผืนป่า 4.9 ล้านไร่ทั่วประเทศ 

นับตั้งแต่เริ่มแผนปฏิบัติงานจนถึงวันนี้ การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ได้ดำเนินการในพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น 293 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ  154 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 62 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 77 แห่ง รวมพื้นที่ 4.9 ล้านไร่ 

จากข้อมูลพื้นที่ตามประกาศ มีพื้นที่ป่าอยู่ 71.3 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 66 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 5.2 ล้านไร่  ในจำนวนพื้นที่ใช้ประโยชน์ หากแบ่งพื้นที่ บุกรุกตามช่วงเวลา จะได้ว่ามีพื้นที่บุกรุกก่อน 30 มิ.ย.2541 ทั้งหมด 3.6 ล้านไร่ พื้นที่บุกรุกระหว่าง 30 มิ.ย.2541-17 มิ.ย.2557 จำนวน 1.2 ล้านไร่ และพื้นที่บุกรุกหลัง 17 มิ.ย. 2557 จำนวน  56,935.67 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 298,832 ไร่


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง