เลือกตั้ง 2562 : ยื่น กกต.ตรวจสอบ กก.บห.พรรคประชาธิปไตยใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เลือกตั้ง 2562 : ยื่น กกต.ตรวจสอบ กก.บห.พรรคประชาธิปไตยใหม่

การเมือง
25 เม.ย. 62
14:31
1,310
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง 2562 : ยื่น กกต.ตรวจสอบ กก.บห.พรรคประชาธิปไตยใหม่
สมาชิกพรรคประชาธิปไตยใหม่ ยื่น กกต.ให้ตรวจสอบพฤติการณ์การจ่ายเงินของนางแพงศรี พิจารณ์ และกรรมการบริหารพรรค อ้างว่าพบความผิดปกติในวันประชุมสามัญของพรรค

วันนี้ ( 26 เม.ย.62) นายพรวิชัย มิ่งวงษ์ ตัวแทนสมาชิกพรรคประชาธิปไตยใหม่ ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 18 คน พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของนายแพงศรี พิจารณ์ และคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

บันทึกข้อความที่แนบถึง กกต. อ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมพรรคในวันที่ 20 เม.ย.2562 ในช่วงเวลา 04.00 น. สมาชิกได้รวมตัวกันเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แต่ได้รับแจ้งว่าผู้ไม่มีบัตรจะเข้าร่วมประชุมไม่ได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คนเท่านั้นไม่ถึงจำนวน 250 คน

เมื่อถึงเวลา 08.30 น.นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคได้เปิดประชุม จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เมื่อสมาชิกสอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ลงสมัคร ส.ส.เขตจำนวน 204 คน นายสุรทินปฏิเสธตอบคำถามและเลิกประชุมไปทันที ซึ่งการประชุมยังไม่ครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งสร้างความสงสัยให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจากนั้นก็มีป้ายประกาศ ไม่ให้สมาชิกบางส่วนเข้าร่วมประชุมภายในอาคารสถานที่ประชุม

จึงเป็นเหตุให้สงสัยว่าการประชุมสามัญของพรรคประชาธิปไตยใหม่ไม่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และยังอ้างอิงถึงในการประชุมดังกล่าวมีนางแพงศรี พิจารณ์ ซึ่งทำหน้าที่เหรัญญิกของพรรค และก็เป็นภริยาของนายสุรทิน โดยได้แจกเงินให้กับผู้มาประชุมใส่ในซองขาวพบว่ามีเงินซองละ 300 - 400 บาท ให้แก่ผู้ร่วมประชุมทุกคน ซึ่งเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวและองค์การบริหารพรรคทั้ง 18 คนอาจจะมีนัยบางอย่างจึงขอให้ กกต.ตรวจสอบ

ทั้งนี้ยังอ้างอิงคำสั่งพรรคประชาธิปไตยใหม่ ที่ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 และลงนามโดยนายสุรทิน พิจารณ์ เรื่องการให้สมาชิก 4 คนออกจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรค ประกอบไปด้วยนายพรวิชัย มิ่งวงษ์ , นายพยุงศักดิ์ ขอบชิน, นายส่งใจเครือ และ นายอนุรักษ์ อยู่สายชล ที่หนังสืออ้างว่า เกิดจากการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเห็นว่า เป็นการกระทำโดยเจตนาฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง ตลอดจนสร้างความเข้าใจผิดต่อมวลสมาชิก จึงมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและให้ความเป็นสมาชิกภาพของพรรคสิ้นสุดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง